Vissen redden in tijden van droogte


26 juli 2022

Ook dit jaar hebben we te maken met een lange periode van droogte. Water verdampt snel. Sommige sloten en beken hebben niet voldoende water meer en dreigen zelfs droog te vallen. Vissen hebben het op die plekken moeilijk en happen naar lucht. We houden daarom samen met Sportvisserij Zuidwest Nederland en lokale hengelsportverenigingen in de gaten of vissen in de problemen komen. Als dat zo is, starten we reddingsacties om vissen over te brengen naar andere wateren, waar nog wel voldoende water in de sloot of beek zit.

Droge periode voor de boeg

Naast het redden van vissen, proberen we op diverse plekken waar te weinig water is extra water aan te voeren. Op die manier blijft er voldoende zuurstof in het water en zo kunnen vissen en andere soorten de droge periode overleven.

De verwachting is dat de komende periode droog blijft. Er is een kans dat ondanks extra maatregelen toch nog sloten of beken droogvallen. We houden in de gaten waar vissen het moeilijk hebben. Er kunnen daardoor komende tijd meer reddingsacties zijn.

Vissen overplaatsen lukt niet altijd

Als het mogelijk is om de vissen te vangen en over te zetten naar een andere beek of sloot met voldoende water, gaan we samen met teams van vrijwilligers van de Sportvisserij aan de slag. Maar soms lukt een reddingsactie niet. We moeten deze dan vroegtijdig afbreken. Dat heeft te maken met de omstandigheden: in ondiep water zonder stroming en veel slib kan het water snel te troebel worden om vissen te zien en vangen. Hierdoor kan een zuurstoftekort in het water ontstaan wat de vissen niet ten goede komt. Wij bekijken dit altijd zorgvuldig ter plaatse en vragen je begrip als een reddingsactie onverhoopt niet slaagt.

Vissenprotocol

Deze reddingsacties vloeien voort uit ons vissenprotocol. Daarin hebben we in samenwerking met Sportvisserij Zuidwest Nederland afspraken vastgelegd wat te doen bij het droogvallen van beken in ons werkgebied. Met dit protocol kunnen we per situatie, eventueel samen met de hengelsportverenigingen en gemeenten, een gerichte maatregel treffen om vissterfte tegen te gaan. We kunnen niet altijd alle vissen redden, maar we proberen een goede vispopulatie te behouden.