Ons aandeel in de Regionale Energie Strategie Noordoost-Brabant


18 juli 2022

In 30 regio’s werken gemeenten, waterschappen, provincies en netwerkbedrijven samen aan Regionale Energie Strategieën (RES). We zoeken samen naar manieren om energie te besparen en energie op te wekken. Als waterschap kijken we wat we op onze eigen terreinen kunnen doen. Onze collega Theo Schulpen vertelt hierover.

Zo zuiveren we bij onze waterzuivering in Den Bosch niet alleen rioolwater, maar wekken we ook energie op. Dat doen we door het vergisten van zuiveringsslib. Dit levert maar liefst 6 miljoen kuub biogas per jaar op. Hier maakt Heineken dankbaar gebruik van. Ook de vuilniswagens van de gemeente rijden op dit biogas. Doordat we een groot zonneveld bij de zuivering hebben liggen, werken we daar onder de streep nagenoeg energieneutraal.

Collega Theo Schulpen vertelt

Onze collega Theo Schulpen vertelt over hoe we op onze terreinen energie besparen en opwekken.

Aquathermie

De totale opgave is groot. Daarom kijken we wat we nog meer kunnen betekenen voor onze partners à we brengen in kaart waar we onze bronnen beschikbaar kunnen stellen aan gemeenten voor aquathermie. Daarbij halen we energie uit oppervlaktewater of gezuiverd afvalwater en kunnen daarmee hele wijken van warmte voorzien.

Lees meer over een energieneutraal waterschap

Drie RES-regio's

Ons werkgebied ligt in drie RES-regio’s, waaronder RES Noordoost-Brabant.

Bekijk de volledige video RES Noordoost-Brabant