Digitale informatiebijeenkomst dijkverbetering Cuijk-Ravenstein op woensdag 19 januari


11 januari 2022

Op woensdag 19 januari 2022 houdt waterschap Aa en Maas tussen 19.30 en 21.00 uur een digitale informatiebijeenkomst over het project dijkverbetering Cuijk-Ravenstein. Tijdens deze bijeenkomt worden de twee kansrijke alternatieven en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) toegelicht. Deze notitie is onderdeel van de Milieu Effect Rapportage (MER-procedure) die gaat starten. Reageren op de NRD is mogelijk tot en met maandag 21 februari 2022.

Over het project

Het klimaat verandert. Dat betekent dat het water in de rivieren in de toekomst steeds vaker erg hoog staat. Alle dijken in Nederland moeten daarom voldoen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid. Ook de dijken langs de Maas. We werken hiervoor samen in het landelijke hoogwater beschermingsprogramma (HWBP). Samen met Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant, gemeenten en bewoners gaat waterschap Aa en Maas tot eind 2028 aan de slag om de Brabantse dijk tussen Cuijk en Ravenstein te verbeteren.

Aanmelden informatiebijeenkomst

Iedereen die zich heeft aangemeld ontvangt een directe link naar de bijeenkomst en informatie over hoe deel te nemen.  Via een live chat kunnen deelnemers vragen stellen aan leden van het projectteam.

Ik meld mij aan voor de bijeenkomst

Twee kansrijke alternatieven

De dijk moet op veel plekken hoger en sterker gemaakt worden, ook de vestingmuur in Grave moet aangepast worden. En als we toch in het gebied aan de slag gaan, kunnen we door samen te werken mogelijk ook andere kansen in het gebied verzilveren. Bijvoorbeeld door aanleg van een fietspad of verbetering van natuur. Voordat in 2025 de schop in de grond gaat, wordt een zorgvuldig ontwerp gemaakt. Op dit moment zijn we in de verkenningsfase en bekijken we verschillende oplossingen om uiteindelijk het beste ontwerp te kiezen. We hebben een nota opgesteld met twee kansrijke alternatieven. Deze willen we graag aan u toelichten. In 2022 wordt toegewerkt naar één voorkeursalternatief. Dit ontwerp wordt daarna in detail uitgewerkt.

Geef uw reactie op de startnotitie MER: de Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Om de milieueffecten van mogelijke maatregelen in beeld te brengen stelt het waterschap een milieueffectrapportage op (MER). Vanaf dinsdag 11 januari 2022 ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) te inzage. Deze notitie is opgesteld als start van de MER-procedure. Hierin staat beschreven hoe de milieueffectbeoordeling worden aangepakt: welke alternatieven worden beoordeeld en welke milieueffecten brengen we daarbij in beeld? Centraal staat de vraag: bekijkt het waterschap de juiste alternatieven en gaan we die op de juiste manier beoordelen? U kunt aangeven wat u van deze aanpak vindt. Misschien mist u iets? Dan kunt u dat tot en met 21 februari 2022 laten weten.

Reageren?

U kunt op de NRD reageren door uiterlijk 21 februari 2022 een reactie, een zogenaamde zienswijze, in te dienen. De provincie Noord-Brabant coördineert de inzageprocedure. U vindt alle informatie op de website van de provincie Noord-Brabant.

Meer informatie over dijkverbetering Cuijk-Ravenstein vindt u op www.aaenmaas.nl/cuijkravenstein.