Waterbericht januari 2022: een stormachtig begin of toch niet?


1 februari 2022

Het jaar begint stormachtig met Corrie. In het ‘hoogwaterseizoen’ dat loopt van 1 oktober tot 1 april rekenen we op meer regen. Maar net als in december viel er ook in januari minder neerslag dan verwacht, vooral in het zuidelijk deel van ons werkgebied. Veel impact op de waterstand in sloten en beken heeft dat niet. Ze zijn normaal van de tijd van het jaar. In dit waterbericht praten we jou bij over de stand van ons watersysteem en de lopende maatregelen.

Waterstand van zaken

In januari viel verspreid over ons werkgebied tussen de 30 en de 50 mm regen. Normaal valt er ongeveer 70 mm neerslag. De meeste regen viel in de eerste helft én de laatste dag van de maand in het noorden van ons werkgebied. Vrijwel alle regen komt ten goede aan de natuur en onze watervoorraad want het regenwater verdampt nauwelijks omdat het koud is en de zon niet schijnt. In het grootste deel van Oost-Brabant is de grondwaterstand normaal voor de tijd van het jaar. Alleen op de hoger gelegen delen van ons werkgebied zijn de grondwaterstanden iets lager.

Hoogwaterseizoen

Het hoogwaterseizoen begint op 1 oktober en eindigt op 1 april. In het najaar en de winter verwachten we meer neerslag met als resultaat een hogere waterstand, vandaar de naam ‘hoogwaterseizoen’. Om eventueel hoogwater tegen te houden, moeten de dijken in goede conditie zijn. Daarom mogen in deze periode geen grote werkzaamheden of groot onderhoud op of naast onze dijken plaatsvinden.

Watervoorraad opbouwen

We blijven inzetten op het vasthouden van water om een watervoorraad op te bouwen. Hiermee gaan we periodes van droogte tegen.

  • We houden zoveel mogelijk water vast zonder grote wateroverlast te veroorzaken. Op en rond de hoge gronden, drogere delen en rond natuurgebieden staan stuwen nog altijd zeer hoog. In de beekdalen, lage gronden, natte plekken en de polders staan stuwen grotendeels op streefpeil.
  • Wateraanvoer
    De wateraanvoer is ingesteld op de behoefte van het gebied. Via de Noordervaart en Peelkanalen is de aanvoer vanuit de Maas hoger dan bij andere aanvoerpunten.

Ook de rijplaatstuwen die we in de zomer van 2020 plaatsten, doen precies waar ze voor bedoeld zijn: ze houden regenwater vast in kleine slootjes, de haarvaten van ons watersysteem.

rijplaatstuw
Rijplaatstuw op de hoge zandgronden van de Maashorst. Zonder de rijplaatstuw zou het waterpeil 30-40 lager staan.

Vooruitblik februari

De eerste officiële storm van 2022 is een feit. Storm Corrie raasde 31 januari door Nederland. Gelukkig viel de kracht van de storm in ons werkgebied mee. En hebben we onze dijken goed op orde zodat we beschermd zijn tegen storm en hoogwater. Corrie is inmiddels uitgeraasd. We verwachten de eerste week van februari zacht weer met af en toe regen. Door de recent gevallen neerslag stijgen de grondwaterstanden weer. Daarna verwachten we dat we de paraplu's thuis kunnen laten….

Blijf altijd op de hoogte