Laatste nieuws over dijkverbetering tussen Cuijk en Ravenstein


23 december 2022

Lees het laatste nieuws over de dijkverbetering tussen Cuijk en Ravenstein in de digitale nieuwsbrief.

Dijkverbetering Cuijk-Ravenstein

Het klimaat verandert. Dat betekent dat het water in de Maas in de toekomst steeds vaker erg hoog staat. Het gebied moet daarom voldoen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid. Dat is de reden waarom waterschap Aa en Maas aan de slag gaat om de dijk tussen Cuijk en Ravenstein te verbeteren.

Meer over het project

Digitale nieuwsbrief

In deze digitale nieuwsbrief van december lees je o.a. het volgende:

  • Met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst op donderdag 22 december is de planuitwerkingsfase van het project dijkverbetering Cuijk-Ravenstein ingeluid.
  • Save the date: Meld je aan voor online informatiebijeenkomst op 24 januari!
  • Antwoord op de vraag: 'Wat is er met uw suggesties voor het Voorkeursalternatief (VKA) gebeurd?'
  • Mocht u na het lezen van het Voorkeursalternatief nog suggesties of opmerkingen hebben, dan kunt u deze voor 10 februari doorgeven. Deze reacties maken geen onderdeel uit van een formele inspraakprocedure maar worden in de planuitwerkingsfase nader onderzocht.
  • Op de projectpagina vindt u onder ‘Wat hebben we al gedaan?’ het participatieverslag van de verkenningsfase. Dit verslag maakt onderdeel uit van het vastgestelde VKA.  In het verslag staat hoe het waterschap de omgeving heeft betrokken bij de totstandkoming van het VKA en welke communicatiemiddelen zijn ingezet.
  • Het voorkeursalternatief (VKA), oftewel het plan op hoofdlijnen, is sinds de vaststelling eind november beschikbaar in PDF-formaat. Dit is een uitgebreid document met veel pagina's aan informatie. We begrijpen dat geïnteresseerden best veel moeite moeten doen om de materie te doorgronden. Daarom is een beknopte en meer publieksvriendelijke versie van het VKA gemaakt. Deze staat online. Deze beknopte versie is niet uitputtend, maar geeft op hoofdlijnen het VKA weer. Door de interactieve kaarten is het makkelijker zoeken wat het project op uw locatie betekent. Voor meer achtergrondinformatie kunnen belangstellenden verder lezen in de complete PDF-versie van het VKA.

Lees de volledige nieuwsbrief