In stappen maaien voor meer biodiversiteit op de dijk


28 april 2022

De dijken van Aa en Maas moeten stevig genoeg zijn om ons te beschermen tegen hoog water. Het gras op de dijk zorgt voor deze stevigheid. Om te zorgen dat het gras in goede conditie blijft, maaien we de dijk in het voor- en najaar. Om de biodiversiteit op de dijken te vergroten gaan we dat in het voorjaar voortaan in twee stappen doen.  De eerste maaironde start daarmee vroeger dan normaal, namelijk begin mei.

Dijken vormen een schakel tussen natuurgebieden en ze bieden schuilplekken voor vogels, vlinders en andere insecten. Dat biedt kansen voor biodiversiteit. Mits het niet ten koste gaat van de waterveiligheid, willen we die kansen zoveel mogelijk benutten.

Tijd voor meer biodiversiteit op de dijk

Bij het maaien houden we altijd rekening met aanwezige planten en dieren volgens de Natuurbeschermingswet. We geven planten de tijd om uit te zaaien en laten bijzondere soorten staan. Maar we ontdekken steeds meer hoe we binnen ons maaibeheer de biodiversiteit kunnen vergroten. Vanaf dit voorjaar starten we daarom met maaien in stappen.

Wat verandert er?

Eerst maaiden we in het voor- en in het najaar de hele dijk in een keer kort. Dat gaan we voortaan anders doen. De maaironde in het voorjaar wordt verdeeld in 2 maaigangen.

Voorjaar

Maaigang 1: begin mei maaien we alleen de binnenkant van de dijk. Voordat we beginnen checken we flora en fauna.  Bijzondere soorten en broedplekken worden gemarkeerd en daar werken we omheen. Op de buitenkant van de dijk blijven de bloeiende planten staan, zodat vlinders en andere insecten daar hun voedsel en schuilplekken vinden.

Maaigang 2: de tweede maaigang aan de buitenkant van de dijk is eind juni. Insecten verhuizen dan naar de binnenkant van de dijk, want daar bloeien de planten weer.

Najaar

In september wanneer de planten zijn uitgebloeid en uitgezaaid, maaien we wel de hele dijk in 1 keer zodat we goed voorbereid zijn op het hoogwaterseizoen dat loopt van 1 oktober tot 1 april.

Een bloemrijke dijk is een sterke dijk

Een bloemrijke dijk is niet alleen goed voor de insecten, maar ook voor de dijk zelf. De ene plant wortelt oppervlakkig, de andere diep. Dit zorgt voor een extra stevige grasmat. Bij deze manier van onderhoud gaan het vergroten van biodiversiteit én het versterken van onze dijken dus hand in hand. Bovendien is het ook nog eens een prachtig gezicht voor alle fietsers en wandelaars die van de dijk genieten.

Nog een stapje verder met een pilot volgens de methode Kleurkeur

Op 2 locaties langs de Maasdijk en bij het Drongelens kanaal voeren we een pilot uit met de Kleurkeur methode. We laten hier ook in de winter een deel van de begroeiing  aan de binnenkant van de dijk staan. Zo kunnen insecten overwinteren. We houden in de gaten welk effect deze manier van maaien heeft op de stevigheid van de dijk om te beoordelen of we deze manier van werken kunnen uitbreiden naar andere plekken.