Waterbericht augustus: eindelijk weer een doorsnee augustus!


1 september 2021

Augustus was na de natte maand juli met het uitzonderlijke hoogwater op de Maas een heel gemiddelde maand met weinig bijzonderheden. En dat is op zichzelf al bijzonder! Na jaren van extremen met grote droogte en watertekorten afgewisseld met extreme hoosbuien is het wel weer eens fijn dat het een normale augustusmaand is.

Hoe staat ons watersysteem ervoor?

Het neerslagtekort is bijna niet gegroeid. Dat komt omdat augustus dit jaar aan de koele kant was en we niet zoals vorig jaar een zeer extreme hittegolf hadden die 3 weken aanhield. Dit hele jaar laat al zien dat het neerslagtekort gemiddeld is. In onderstaande afbeelding zie je het neerslagtekort gemeten in Volkel vanaf 1 januari 2021. Het neerslagtekort van 2021 (de zwarte lijn) loopt tot nu toe redelijk gelijk met de mediaan (blauwe lijn) en zit ruim onder de groene lijn van de 5% droogste jaren.

Waterstanden grondwater en oppervlaktewater

De waterstanden van zowel het grondwater als het oppervlaktewater zijn gemiddeld voor de tijd van het jaar. In het zuidoostelijk deel van ons werkgebied staan de grondwaterstanden wat hoger dan gemiddeld en op Maashorst zijn de grondwaterstanden gemiddeld of iets lager dan gemiddeld. Dit is een heel andere situatie dan de afgelopen 3 jaar, want toen hadden we op dit moment te maken met zeer lage grondwaterstanden.

Maatregelen: Alle ‘peilen’ nog steeds gericht op zoveel mogelijk water vasthouden

  • Peilbeheer
    Nog altijd richten we het peilbeheer op zoveel mogelijk water vasthouden. Op en rond de hoge gronden en rond natuurgebieden staan stuwen nog altijd zeer hoog. In de beekdalen, lage gronden en de polders staan stuwen op streefpeil of wat hoger.
  • Wateraanvoer
    De wateraanvoer is met name richting de hoge zandgronden via de Noordervaart en Peelkanalen zo goed als maximaal. In andere delen van ons werkgebied is de aanvoer niet maximaal, maar ingesteld naar de waterbehoefte van het gebied.
  • Onttrekkingsverbod oppervlaktewater niet nodig geweest
    Dit jaar was het niet nodig een verbod tot het onttrekken van water uit oppervlaktewater in te stellen. Dat heeft 2 redenen. De eerste reden is dat er voldoende water was om te kunnen onttrekken zonder dat dat grote gevolgen had voor de waterlopen. De tweede reden was dat de behoefte om gewassen met oppervlaktewater te beregenen alleen tijdelijk en van korte duur was.

Vooruitblik september

Het lijkt erop dat september begint met een nazomer met droog weer en temperaturen die wat hoger liggen. Dat zal tot gevolg hebben dat grondwaterstanden nog wat gaan dalen en afvoeren van beken wat lager worden. Later in september lijkt er weer wisselvallig weer te komen zoals we dit jaar gewend zijn. We verwachten geen grote afwijkingen in het watersysteem.

Feit is dat het watersysteem er veel beter voor staat dan de afgelopen jaren en er geen groot watertekort is in te halen in de komende herfst en winter. Daar worden we blij van!

Altijd op de hoogte