Waterbericht september: minder regen dan normaal


1 oktober 2021

Een lange, warme zomer was het dit jaar niet. En van echt lekker nazomeren in september was ook geen sprake. Gelukkig was september over het algemeen wel vrij droog. Er viel minder regen dan gemiddeld. Er is zelfs sprake van een klein neerslagtekort. Wat betekent dat voor de grondwaterstanden? In dit waterbericht lees je meer over de stand van zaken en de maatregelen.

Waterstand van zaken

Normaal valt er in september in ons werkgebied ongeveer zo’n 60 à 65 mm regen. Dit jaar was dat tussen de 10 en 50 mm. Er viel dus minder regen dan normaal. Hoewel veel minder dan in voorgaande jaren is er ook dit jaar weer sprake van een neerslagtekort.  Dit droge weer zien we terug in de grondwaterstanden. Deze zijn voor een deel van het gebied gezakt naar onder het gemiddelde voor de tijd van het jaar. De waterstand en afvoer in sloten en beken is gemiddeld.

Maatregelen

We blijven ons richten op het behouden van water. De belangrijkste maatregelen voor de komende periode zijn:

  • Peilbeheer
    Nog altijd richten we het peilbeheer op zoveel mogelijk water vasthouden. Op en rond de hoge gronden en rond natuurgebieden staan stuwen nog altijd zeer hoog. In de beekdalen, lage gronden en de polders staan stuwen op streefpeil of wat hoger.
  • Wateraanvoer
    De wateraanvoer is met name richting de hoge zandgronden via de Noordervaart en Peelkanalen zo goed als maximaal. In andere delen van ons werkgebied is de aanvoer niet maximaal, maar ingesteld naar de waterbehoefte van het gebied.

Vooruitblik oktober

We verwachten het eerste weekend van oktober wisselvallig weer. Op zondag kan er veel neerslag vallen, circa 20 mm. Ook na het weekend blijft het wisselvallig, met iedere dag kans op regen. De grondwaterstanden stijgen hierdoor en de afvoeren nemen toe. Dit is normaal voor de tijd van het jaar. Ons watersysteem kan dit (nog) prima aan. En is oktober nat en koel, dan is een zachte winter een voorgevoel.

Altijd op de hoogte