Vinger aan de pols bij brand Den Bosch


14 oktober 2021

Bij verschrotingsbedrijf A.V.I. in Den Bosch is opnieuw een grote brand uitgebroken. Ten opzichte van de brand in maart is de dreiging voor de waterkwaliteit minder groot. Wij zijn alert en nemen zo nodig maatregelen om te voorkomen dat het bluswater een schadelijk effect heeft op het oppervlaktewater of schade toebrengt aan het biologische zuiveringsproces in onze afvalwaterzuivering.

Laatst geüpdatet: 15-10-2021, 12:52 uur.

Vrijdag 15 oktober

De bluswerkzaamheden bij verschrotingsbedrijf A.V.I. in Den Bosch zijn donderdagavond beëindigd. Als waterschap zijn we nog wel druk met de nasleep van de brand. Al is de dreiging voor waterkwaliteit deze keer veel minder groot dan in maart, toen de brand op hetzelfde terrein vele malen groter was. Er is geen bluswater in de Dieze terechtgekomen.

Stand van zaken

 • Het gemaal Helftheuvel is donderdagavond weer aangezet.
 • Onze waterzuivering (rwzi) in Den Bosch draait normaal. Onze zuivering heeft  rioolwater met verdund bluswater zonder problemen kunnen verwerken.
 • Donderdagmiddag zijn monsters genomen op het terrein. Het bluswater blijkt toxisch, maar heeft niet meetbaar onze waterzuivering bereikt.
 • A.V.I. heeft het bluswater zelf opvangen in buffercontainers op het terrein en moet  de containers met het vervuilde water ook zelf afvoeren.
 • Het damwandje dat we hebben geplaatst om te voorkomen dat water naar de Dieze stroomt, blijft nog even staan tot we zeker weten dat er geen vervuild water in de Dieze stroomt.

Donderdag 14 oktober

Ten opzichte van de brand in maart is de dreiging voor schadelijke gevolgen voor de waterkwaliteit nu minder groot. Dat komt vooral omdat we met A.V.I. een aantal afspraken gemaakt hebben om het bluswater op te vangen op hun eigen terrein;

 • Er zijn containers op het terrein geplaatst om het bluswater op te vangen
 • De riolering is afgedicht met ‘ballonnen’, zodat er geen bluswater wordt geloosd naar de zuivering

Welke maatregelen hebben wij genomen?

 • We houden een vinger aan de pols en blijven ter plaatse tot de brand helemaal is uitgeblust. We doen er alles aan om te voorkomen dat er bluswater in de Dieze terecht komt.
 • Op ons advies heeft de gemeente Den Bosch het gemeentelijk gemaal Helftsheuvel tot nader order uitgezet.
 • We nemen monsters van het bluswater om het te controleren op schadelijke stoffen en beoordelen of we dit water via de waterzuivering kunnen verwerken.
 • We hebben de stroom rioolwater waarin het eerste deel van het bluswater is terecht gekomen, opgeslagen in een calamiteitentank op onze RWZI in Den Bosch. Daarmee wordt dit water tijdelijk apart gehouden, totdat we zeker weten dat het geen kwaad kan om het water weer aan het zuiveringsproces toe te voegen.