Start aanvullende bodemonderzoeken langs traject dijkverbetering Cuijk-Ravenstein


15 oktober 2021

Vanaf 18 oktober tot eind december vindt er aanvullend bodemonderzoek plaats langs het hele traject van de dijkverbetering Cuijk-Ravenstein (van spoorbrug Katwijk tot brug A50 Neerloon). Het onderzoek is nodig om meer gegevens van de ondergrond te verzamelen, om zo de juiste berekeningen te maken voor het project dijkverbetering Cuijk-Ravenstein. De resultaten worden straks gebruikt om het ontwerp voor de nieuwe dijk te optimaliseren.

De onderzoeken worden onder aan de dijk uitgevoerd en op een aantal locaties in de uiterwaarden en het achterland. Het onderzoek bestaat uit het uitvoeren van sonderingen, boringen en elektromagnetisch onderzoek (tTEM).  Het onderzoek wordt uitgevoerd door drie bedrijven: Inpijn Blokpoel, Sialtech en TNO. Zij maken gebruik van verschillende soorten speciale voertuigen.

Alle eigenaren van percelen waar monsters genomen kunnen worden, hebben een brief ontvangen over het onderzoek. De eigenaren zijn gevraagd om eventuele gebruikers van de grond te informeren over het onderzoek.

Heeft u vragen over dit onderzoek? Bel Maartje Thijssen (073 - 61 58 290)

Sondeerwagen
Sondeerwagen