Waterbericht oktober 2021: vrij nat


2 november 2021

Oktober was vrij nat. Er viel meer regen dan gemiddeld. En dat zien we terug! De grondwaterstanden zijn voor een deel van het gebied gestegen naar bovengemiddelde standen voor de tijd van het jaar. Met name in de polders en de beekdalen zien we hogere grondwaterstanden dan normaal. Wat betekent dit komende tijd voor de waterpeilen in ons gebied? In dit waterbericht lees je meer over de stand van zaken en de maatregelen.

Waterstand van zaken

In oktober viel er verspreid over ons werkgebied tussen de 60 en 120 mm neerslag. Terwijl dat normaal zo’n 60 à 65 mm regen is. Er viel dus meer regen dan normaal.

Over dit jaar zien we tot en met oktober een licht neerslagoverschot. We verwachten dat de laatste maanden van dit jaar het neerslagoverschot verder oploopt, doordat er minder water verdampt dan in het halfjaar daarvoor.

Maatregelen

  • Peilbeheer
    Nog altijd richten we het peilbeheer op zoveel mogelijk water vasthouden. Op en rond de hoge gronden en rond natuurgebieden staan stuwen nog altijd zeer hoog. In de beekdalen, lage gronden en de polders staan stuwen op streefpeil of wat hoger.
  • Wateraanvoer 
    De wateraanvoer is met name richting de hoge zandgronden via de Noordervaart en Peelkanalen zo goed als maximaal. In andere delen van ons werkgebied is de aanvoer niet maximaal, maar ingesteld naar de waterbehoefte van het gebied.

Verwachtingen watersysteem november

De eerste week van november verwachten we tussen de 10 en 20mm neerslag. We verwachten dat de grondwaterstanden en de afvoer verder toenemen doordat er minder water verdampt. Al met al kunnen we stellen dat het watersysteem er nu veel beter voor staat dan in de afgelopen droge jaren!

Altijd op de hoogte