Herstel graafwerk van dassen in Maasdijk bij Katwijk NB


29 november 2021

Bij de Everdineweerd in Katwijk NB zijn dassen actief aan het graven vanuit hun dassenburcht, in het talud van een droge sloot, naar de Maasdijk. Deze graverij is van invloed op de stabiliteit van de dijk en geeft daardoor veel onzekerheid over de veiligheid bij hoogwater in de Maas. We maken daarom de ontstane gangen richting de dijk zo snel mogelijk dicht en ondernemen actie om toekomstig graafwerk in de dijk te voorkomen.

Ingang dassenburcht

Eind november zetten we de gangen richting de dijk dicht met grond. De hoofdburcht die in de buurt ligt wordt met rust gelaten zodat de das hier kan blijven wonen. Ook wordt over een lengte van ongeveer 200 meter gaas ingegraven om te voorkomen dat de das opnieuw op deze locatie gaat graven. De weg wordt tijdens de werkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer.

Deskundige begeleiding
De werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een dassendeskundige van de Zoogdiervereniging en met een machtiging van de Fauna Beheer Eenheid. De Omgevingsdienst houdt namens de provincie toezicht op het werk. De voorbereidingen om de das uit de dijk te krijgen voor aanvang van de werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd. We zetten geurbuizen in, zodat de dassen na enige tijd hun hol verlaten. De das zoekt dan zelf een nieuwe verblijfplaats.