Extreem weer zorgt voor stijging noodzakelijke investeringen


19 november 2021

Om beschermd te blijven tegen overstromingen uit de Maas, piekbuien en droogte investeert waterschap Aa en Maas de komende jaren ruim € 700 miljoen. Dat doen we bijvoorbeeld door dijken te versterken, waterbergingen aan te leggen en onze beken en sloten aan te passen.  Zo zijn we beter voorbereid op extreem weer. Daarnaast hebben we de taak om de kwaliteit van ons water te verbeteren. Dit betekent dat we aanpassingen doen aan de rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Dagelijks bestuurslid Peter Ketelaars: “We moeten steeds meer maatregelen nemen om de gevolgen van hevige regen en droge periodes op te kunnen vangen. Het is belangrijk dat Oost-Brabant klimaatbestendiger wordt. In het recente Klimaatsignaal van de KNMI staat dat de klimaatverandering zelfs sneller gaat dan verwacht. En dat merken wij ook. De droge jaren van 2018, 2019 en 2020 maar ook het hoge water van afgelopen zomer stellen ons voor forse uitdagingen. Hier moeten we ons op voorbereiden en dat vraagt om actie.”

Kosten stijgen door urgente opgaven

De opgaven voor het waterschap zijn urgent, waardoor de kosten stijgen. De totale kosten voor 2022 zijn begroot op € 133,6 miljoen, ten opzichte van € 129,9 miljoen in 2021. We hebben de kostenstijging zo laag mogelijk gehouden voor onze inwoners en bedrijven. We ontkomen er alleen niet aan de waterschapsbelasting met enkele procenten te verhogen.

Begroting

Op vrijdag 19 november heeft het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas ingestemd met de begroting voor 2022. In de begroting staan de belangrijkste activiteiten voor 2022 en het geld dat daaraan besteed wordt. Deze begroting bepaalt wat alle inwoners en bedrijven in het werkgebied van Aa en Maas in 2022 aan waterschapsbelasting moeten betalen.