Waterbericht april 2021


3 mei 2021

Ook dit jaar ‘deed april weer wat ‘ie wil’. Naast wat warmere zonnige dagen is de maand relatief koud en droog verlopen. Ondanks de kleine hoeveelheid neerslag zijn de grondwaterstanden toch gemiddeld voor de tijd van het jaar. Dat komt door de natte eerste twee maanden van het jaar waarin de grondwaterstand flink was aangevuld. Daarnaast zorgden we met onze maatregelen ervoor dat de grondwaterstand niet te ver uitzakt. Welke maatregelen we zoal namen? Dat lees je hieronder.

Maatregelen

  • Peilbeheer: In de herfst en winter zetten we in op het vasthouden van water door bijna alle stuwen zeer hoog te laten staan. Peilen zijn niet of nauwelijks verlaagd geweest. Slechts op enkele natte, laaggelegen percelen hebben we stuwen tijdelijk van zeer hoog teruggebracht naar het eigenlijke streefpeil. Op de hoge delen van ons werkgebied hebben we stuwen nog steeds zeer hoog gehouden. Dat zijn de gebieden die meer last hebben van droogte en waar (grond)waterstanden bij droogte snel zakken. We blijven nog steeds inzetten op maximaal vasthouden van water.
  • Wateraanvoer: De wateraanvoer is met name richting de hoge zandgronden via de Noordervaart en Peelkanalen weer nagenoeg maximaal. Ook in andere delen van werkgebied voeren we de aanvoer weer op. Zo zorgen we voor maximale grondwateraanvulling.
  • Besluit onttrekkingsverbod grondwater voor het beregenen graslanden: Als de grondwaterstand bij geselecteerde peilbuizen lager is dan de ondergrens die voor dat punt is bepaald, kleurt deze rood. Zijn in een bepaald deelgebied meer dan de helft van de peilbuizen rood? Dan kunnen we een verbod instellen voor grondwateronttrekking voor het beregenen van graslanden. Omdat op 1 april meer dan de helft van de peilbuizen per deelgebied niet rood kleurde, is er geen verbod ingesteld.

Vooruitblik mei

We verwachten een wisselvallige eerste week van mei met af en toe een bui. Met deze verwachting blijft de stand in het watersysteem stabiel. Niet te droog en niet te nat. Daarna zijn de verwachtingen onzeker. Als de rest van de lente net als in voorgaande jaren zeer droog verloopt, dalen de grondwaterstanden snel en ontstaan vochttekorten in de bodem.

Blijf altijd op de hoogte

Overzichtskaart waterbericht april 2021
Overzichtskaart waterbericht april 2021