Waterbericht februari 2021: 4 seizoenen in 1 maand


2 maart 2021

De eerste helft van februari was nat. De hoge waterstanden op de Maas in combinatie met regenval en sneeuw in ons gebied, hebben ervoor gezorgd dat de grondwaterstanden verder stegen. Maar de tweede helft werd vrij droog: een groot contrast met de sneeuw!

Hierdoor stagneerde de stijgende lijn in de grondwaterstanden. Daarom blijven we aandacht houden voor maximaal behoud van het beschikbare water. De lente komt er namelijk aan; dat betekent dat het droger wordt.

Hoe staat ons watersysteem ervoor?

  • Grondwater: De grondwaterstanden zijn in grote delen van ons beheergebied gestegen tot min of meer normale waarden voor de tijd van het jaar. Op de hogere zandgronden rond de Horst hebben we nog steeds te maken met grondwaterstanden die wat lager zijn dan gemiddeld. De zeer lage grondwaterstanden zijn er gelukkig niet meer.
  • Oppervlaktewater: Door de gevallen neerslag van de afgelopen maanden is er in het oppervlaktewater niet tot nauwelijks sprake van droogval en stromen de beken juist weer. Afvoeren zijn daarbij normaal voor de tijd van het jaar.
Foto: De Maas kende een hoogwatergolf, maar de afvoer zakt weer snel. Alle reden om water maximaal te conserveren. We zien namelijk in ons werkgebied dat de grondwaterstanden ook aan het zakken zijn.

Water maximaal vasthouden en waar nodig aanvoerwater inzetten

De maatregelen zijn gericht op maximaal conserveren en waar nodig aanvoerwater in te zetten. Doel daarbij is een voorraad water opbouwen in het grondwater wat ten goede komt in droge perioden.

  • Maximaal conserveren: Stuwen staan hoog tot extreem hoog om water tegen te houden zodat het de kans krijgt in de bodem te zakken. Doel hiervan is om het grondwater op deze manier aan te vullen zodat we een voorraad opbouwen voor komende droge perioden in de lente en zomer. We doen dat op de hoge gronden en rond natuurgebieden extremer dan op de nattere lage gronden en polders.
  • Aanvoer: Door de natte start van februari hadden we de aanvoer tijdelijk teruggeschroefd. Er was voldoende gebiedseigen water beschikbaar. Inmiddels schroeven we de aanvoer weer op naar de behoefte van het gebied.

Vooruitblik maart

We verwachten dat het komende week droog blijft. De neerslag die daarna valt, is niet meer dan enkele millimeters. Vermoedelijk dalen hierdoor de grondwaterstanden. Daarom staat ook de komende periode het beheer nog steeds in het teken van de peilen zo hoog mogelijk te houden.

Altijd op de hoogte