Proeftuin Elsendorp: voorbeeldproject voor nieuwe omgevingswet


29 maart 2021

De proeftuin Elsendorp in gemeente Gemert-Bakel is aangewezen als voorbeeldproject voor de nieuwe omgevingswet. Dat maakt het mogelijk om bij de ontwikkeling van het dorp op een andere manier te werken dan elders in de gemeente.

Aan de hand van de vraag ‘hoe houden we Elsendorp leefbaar en economisch aantrekkelijk?’ hebben deelnemers en belanghebbenden een gebiedsvisie, meerwaardeplan en een voorontwerp bestemmingsplan ontwikkeld. De laatste 2 genoemde plannen liggen tot 4 mei ter inzage. Daarna worden alle ingekomen reacties verwerkt en kan het ontwerp ter inzage.

Nieuwe manier van werken

Op initiatief van dorpsbewoners is een gebiedsvisie ontwikkeld met landschappelijke en cultuurhistorische waarden en de wensen van dorpsbewoners als basis. Daarnaast is een meerwaardeplan gemaakt. ‘Deelnemende initiatiefnemers worden hiermee uitgedaagd om gezamenlijk een meerwaarde te creëren voor het dorp’, geeft wethouder Willeke van Zeeland aan. ‘Deze bijdrage kan zowel een economische- als een sociaal maatschappelijke zijn. Dit vanuit het principe dat investeren in jezelf betekent; investeren in je eigen werk- en leefgemeenschap. Zo zijn we bijvoorbeeld momenteel in overleg met omwonenden om de waterloop de Domptseloop opnieuw in te richten en uit te breiden met een wandelpad’. Het meerwaardeplan is een handvat om eenduidig te bepalen welke meerwaarde een initiatiefnemer kan en moet leveren en hoe de meerwaarde van dat initiatief gewaardeerd wordt.

Gebiedsfonds

Een van de resultaten van de proeftuin is een ‘organisatiestructuur’ die het dorp met de samenwerkende overheden invult. Vanuit het dorp wordt een stichting opgericht die een gebiedsfonds gaat beheren. Initiatiefnemers gaan de leefbaarheid van hun dorp ondersteunen door afdrachten in het gebiedsfonds. Op deze manier krijgen de inwoners zelf meer invloed op de ontwikkelingen in en rondom het dorp. Omwonenden zien direct wat er tegenover staat wanneer een initiatief zich mag ontwikkelen.

Werken als één overheid

Binnen de proeftuin hanteren we het één overheidsprincipe. Gemeente, provincie en waterschap hebben in de aanloop naar de bestemmingsplanprocedure met elkaar gekeken hoe de verschillende opgaven en regelgeving, voor zover relevant in dit proces, in elkaar passen. Op basis van het meerwaardeplan, de gebiedsvisie en het bestemmingsplan wat nu in procedure gaat, ligt er voor nieuwe initiatieven een duidelijke richtlijn.