Grote brand op industrieterrein in Den Bosch


9 maart 2021

Bij verschrotingsbedrijf A.V.I. in Den Bosch is 9 maart rond 4.30 uur een zeer grote brand ontstaan. Het bedrijf ligt op een industriegebiedje tussen de Ertveldplas en de A59 en is omringd door water. De brandweer had grote hoeveelheid bluswater nodig om de brand onder controle te krijgen waarbij ook blusboten en blushelikopters werden ingezet. Bluswater kan een schadelijk effect hebben op het oppervlaktewater en mogelijk ook grote schade toebrengen aan het  biologische zuiveringsproces in onze afvalwaterzuivering. Daarom heeft Aquon in opdracht van ons de hele dag monsters genomen en deze onderzocht op schadelijke stoffen.

Laatst geüpdatet: 10-3-2021, 15:25 uur.

Maatregelen

Tot de testresultaten binnen waren, hebben we in overleg met de gemeente ’s-Hertogenbosch, Rijkswaterstaat en de Veiligheidsdriehoek maatregelen genomen om eventuele schade door bluswater zo beperkt mogelijk te houden. De gemeente heeft in opdracht van ons de rioolgemalen dichtgedraaid en er is een bufferbassin op het terrein van de afvalwaterzuivering ingezet waar het met bluswater vervuilde water tijdelijk is opgeslagen. De afstroom van het Drongelens kanaal naar de Maas werd stopgezet om meer water bij de brandlocatie te krijgen en zo het met bluswater vervuilde water zoveel mogelijk te verdunnen. We hebben drijflijnen geplaatst omdat er bij de brand olie in het water terecht was gekomen. Ook werden de inlaatgemalen naar de wijk Engelen dichtgezet om het bluswater op De Dieze te houden en verdere verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen.

Testresultaten

De testresultaten geven een gunstig beeld. Het effect van het bluswater op de waterkwaliteit blijkt gering. Daardoor kunnen de genomen maatregelen één voor één worden teruggedraaid. Deze ochtend wordt besloten of het opgeslagen bluswater in het bufferbassin beetje bij beetje wordt toegevoegd aan het afvalwater en naar het reguliere zuiveringsproces stroomt. Het biologische zuiveringsproces op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) gebeurt op basis van bacteriën die zeer gevoelig zijn voor toxische stoffen.

Scheepvaart

De veiligheidsregio heeft ook groen licht gegeven voor het doorlaten van scheepvaartverkeer, al gelden daar nog wel voorwaarden voor zoals langzaam passeren.

Vraag en antwoord

Bekijk ook onze pagina met vragen en antwoorden over de grote brand op het industrieterrein in Den Bosch:

Lees de Q&A (vraag en antwoord)