Waterbericht mei 2021: natuur profiteert van alle regen


31 mei 2021

Regen, regen en nog eens regen. Mei was koud en nat. Dat is goed nieuws voor de grondwaterstanden. Deze zijn na drie droge jaren weer op peil. Dit is de tijd om een ‘watervoorraad’ op te bouwen voor de zomer als het weer droog is.

Hoe staat ons watersysteem ervoor?

Mei was koud en nat. Misschien niet zo fijn voor zonneaanbidders, maar wel goed voor de natuur. In het grootste deel van onze werkgebied zijn de grondwaterstanden na alle droogte van de afgelopen jaren normaal tot vrij hoog voor de tijd van het jaar. Uit de grondwaterstanden blijkt dat zelfs de hogere zandgronden hersteld zijn van de afgelopen drie droge jaren. De hogere, zandige gebieden zijn minder gevoelig zijn voor de gevallen neerslag dan de lager gelegen, veelal kleiige, gebieden.

kaart met grondwaterstanden en legenda. png

Beregenen is niet nodig

Door de regen van de afgelopen periode zit er voldoende water in de grond. Planten kunnen genoeg vocht uit de bodem halen. Besproeien (beregenen) is niet nodig. Bij het aanbreken van een drogere periode met hogere temperaturen, kan de bodem echter ook weer snel opdrogen. Dan kan beregenen weer nodig zijn.

Blijven werken aan watervoorraad en wateraanvoer

We blijven inzetten op het conserveren van water om een watervoorraad op te bouwen. Hiermee gaan we de komende zomer de droogte tegen.

  • Maximaal conserveren
    We houden zoveel mogelijk water vast door bijna alle stuwen zeer hoog te laten staan. In de winter en voorjaar zijn de peilen niet of nauwelijks verlaagd. Slechts op enkele natte, laaggelegen percelen hebben we stuwen tijdelijk van zeer hoog teruggebracht naar het eigenlijke streefpeil. Op de hoge delen van ons werkgebied hebben we stuwen voortdurend zeer hooggehouden. Dat zijn de gebieden die meer last hebben van droogte en waar (grond)waterstanden bij droogte snel zakken.
  • Wateraanvoer
    De wateraanvoer is met name richting de hoge zandgronden via de Noordervaart en Peelkanalen bijna maximaal. Ook in andere delen van ons werkgebied is de aanvoer opgevoerd. Dit aanvoerwater zakt voornamelijk de bodem in en komt zo ten goede aan het grondwater.

Vooruitblik juni

Het weer slaat in de eerste week van juni om. Het wordt droog en warm met hogere temperaturen tot ongeveer 25 graden. De grondwaterstanden dalen dan weer. Dat is normaal voor deze periode van het jaar. Voor de tweede week van juni zijn de verwachtingen onzeker.

Altijd op de hoogte