Groen-blauwe handdruk voor realisatie ecologische wijk Boschveld


18 juni 2021

De woonwijk Boschveld in ’s-Hertogenbosch is een voorbeeld van duurzame en klimaatbestendige mogelijkheden in de stad. De bewoners, verenigd in Bewust Wonen & Werken Boschveld, zijn zelf opdrachtgever geweest voor de bouw van deze ecologische wijk die grotendeels zelfvoorzienend is. Dagelijks bestuurslid Peter Ketelaars van waterschap Aa en Maas heeft de bewoners hiervoor beloond met de groen-blauwe handdruk.

Duurzaam initiatief

“We reiken deze prijs uit aan mensen die zich inzetten voor duurzame initiatieven en een bijdrage leveren aan onze doelen, zoals hier in Boschveld”, aldus Peter Ketelaars. “De woonwijk is zowel  water- als energieneutraal en het mooie is dat de bewoners hier samen voor hebben gezorgd. Hun gezonde, natuurlijke en duurzame manier van leven staat hoog bij hen in het vaandel en dat waarderen wij.”

Bewust wonen

De bewoners hebben verschillende maatregelen genomen om duurzaam en klimaatbestendig te wonen en werken. Zo hergebruiken ze regenwater om het toilet door te spoelen en om planten water te geven. Ook hebben ze helofytenfilters ingericht die het afvalwater zuiveren. Om vervuiling van het water te voorkomen, gebruiken ze biologisch afbreekbare zepen en schoonmaakmiddelen. Ze dragen met de groene binnentuin, waarin ze geen onkruidverdelgers gebruiken, bij aan een hittebestendige stad waar het regenwater in de bodem infiltreert. Daarnaast wekken de bewoners met zonnepanelen en een ventilatie-warmtepomp duurzame energie op.

Aanmoedigingsprijs

De groen-blauwe handdruk is de aanmoedigingsprijs van waterschap Aa en Maas voor projecten en initiatieven van inwoners, (agrarische) bedrijven of samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid. De regionale commissies van het waterschap reiken deze prijs uit aan initiatieven die bijdragen aan het verbinden van thema’s als klimaat, water, duurzaamheid, natuur en beleving met de samenleving.

Bekijk de video van de uitreiking