Waterbericht juni 2021: beter de zomer in dan de afgelopen drie jaar


1 juli 2021

Zon, regen, onweer. Juni was wispelturig. Positief is dat alle grondwaterstanden niet sterk dalen terwijl je dat wel mag verwachten in deze periode van het jaar. Sterker nog, heel wat peilbuizen laten zelfs een (tijdelijke) stijging van het grondwater zien. We gaan beter de zomer in dan de voorgaande drie jaar. Maar we blijven werken aan het opbouwen van de ‘watervoorraad’ voor de zomer als het weer droog is.

Hoe staat ons watersysteem ervoor?

Juni was wispelturig. De ene dag liggen we op een handdoek in de tuin met 25 graden en dan ineens is het code geel vanwege zware onweersbuien. Niks zo veranderlijk als het weer. Eind mei waren de grondwaterstanden na drie droge jaren weer op peil. Maar is dat nog zo? Ja, in het grootste deel van onze werkgebied zijn de grondwaterstanden na alle droogte van de afgelopen jaren normaal tot vrij hoog voor de tijd van het jaar. Uit de grondwaterstanden blijkt dat zelfs de hogere zandgronden hersteld zijn van de afgelopen drie droge jaren. Positief is dat alle grondwaterstanden niet sterk dalen terwijl je dat wel mag verwachten in deze periode van het jaar. Sterker nog, heel wat peilbuizen laten zelfs een (tijdelijke) stijging van het grondwater zien.

Beregenen is niet nodig

Door de regen van de afgelopen periode zit er voldoende water in de grond. Planten kunnen genoeg vocht uit de bodem halen. Besproeien (beregenen) is niet nodig. Bij het aanbreken van een drogere periode met hogere temperaturen, kan de bodem echter ook weer snel opdrogen. Dan kan beregenen weer nodig zijn.

Blijven werken aan watervoorraad en wateraanvoer

We blijven inzetten op het conserveren van water om een watervoorraad op te bouwen. Hiermee gaan we de komende zomer de droogte tegen.

  • Maximaal conserveren
    We houden zoveel mogelijk water vast door bijna alle stuwen zeer hoog te laten staan. In de winter en voorjaar zijn de peilen niet of nauwelijks verlaagd. Slechts op enkele natte, laaggelegen percelen hebben we stuwen tijdelijk van zeer hoog teruggebracht naar het eigenlijke streefpeil. Op de hoge delen van ons werkgebied houden we stuwen voortdurend zeer hoog. Dat zijn de gebieden die meer last hebben van droogte en waar (grond)waterstanden bij droogte snel zakken.
  • Wateraanvoer
    De wateraanvoer is met name richting de hoge zandgronden via de Noordervaart en Peelkanalen bijna maximaal. Ook in andere delen van ons werkgebied is de aanvoer opgevoerd. Dit aanvoerwater zakt voornamelijk de bodem in en komt zo ten goede aan het grondwater.

Vooruitblik juli

Na een (redelijke) natte juni en een verwachte eerste wisselvallige week van juli ziet het er gunstig uit voor ons watersysteem. Er is nauwelijks sprake van droogte, de grondwaterstanden blijven normaal tot wat hoger voor de tijd van het jaar en ook de waterstand en afvoeren in beken en sloten blijven normaal. We gaan beter de zomer in dan de voorgaande drie jaar.

Altijd op de hoogte