Voorbereidingen tijdelijke demping sloot Doeveren


19 juli 2021

We treffen voorbereidingen om een sloot achter de Maasdijk ter hoogte van Doeveren (gemeente Heusden) tijdelijk te dempen. Deze maatregel nemen we op het moment dat er wellen ontstaan in de sloot. Het risico op wellen (zandkolken) is groot nu  de waterstand van de Maas erg hoog is.

Waarom doen we dit?

Bij een wel stroomt water vanuit de rivier via zachtere zandlagen onder de dijk door om achter de dijk via de bodem van de sloot weer omhoog te sijpelen. Als er alleen water meekomt is dat niet zo erg, maar als er zand vanuit de dijk mee spoelt vormt dit een risico voor de stabiliteit van de dijk. Door de sloot tijdelijk te dempen ondervangen we dit risico.

De verwachting is dat het Maaswater aan het eind van de middag bij Doeveren het hoogste punt bereikt. Op het moment dat de dijkinspecteurs wellen zien ontstaan, storten we de sloot tijdelijk vol met grof zand. Bij de sloot zijn rijplaten gelegd en ligt 5000 kuub grof zand klaar dat de sloot ingeschoven wordt op het moment dat het nodig is.

In de omgeving van de dijk zijn verkeersmaatregelen genomen.

WS-190721-2940