Uitzonderlijke piek maaswater onder controle in Oost-Brabant


15 juli 2021

Er valt veel regen in het Zuiden van het land en een uitzonderlijke Maasgolf is onderweg. Uitgaand van de huidige verwachtingen levert dit geen grote problemen op in ons werkgebied. Zowel het watersysteem als de Maasdijk kunnen deze piek aan mede omdat de piek in het watersysteem, veroorzaakt door de regen, niet tegelijk loopt met de piek van de Maasgolf. We treffen wel een aantal maatregelen.

Situatie hoge maaswaterstand en watersysteem

Door extreme regenval in het stroomgebied van de Maas moet de Maas grote hoeveelheden water afvoeren. Dit veroorzaakt een zogenaamde Maaswatergolf. Deze is nu naar ons onderweg. De piek van de golf wordt vannacht verwacht in Maastricht en twee dagen later in het werkgebied van Aa en Maas. Op dit moment is de inschatting dat er tijdens de piek >3.000 m3 (3 miljoen liter) per seconde door de Maas stroomt. Dat is ongeveer 60% van wat de Maas aan kan in Brabant. De verwachting is daarom dat er geen problemen ontstaan vanuit de Maas.

Dit geldt ook voor het watersysteem. Tot nu toe heeft de regen van de afgelopen dagen en vandaag  niet tot grote problemen geleid. De verwachting is dat dat ook de komende dagen niet gebeurt. De sloten en beken kunnen de regen voldoende opvangen. Hiervoor is wel een aantal maatregelen getroffen.

Maatregelen

Om de piek de baas te kunnen en te zorgen dat er in het werkgebied geen wateroverlast ontstaat, zijn en worden de volgende maatregelen getroffen:

  1. Sluiten van 20 sluizen die water afvoeren vanuit het gebied naar de Maas. De sluitingen worden zo laat mogelijk  uitgevoerd zodat overtollig water van de huidige regenval in ons werkgebied nog naar de Maas kan worden afgevoerd. Als we die niet afsluiten stroomt maaswater het gebied in
  2. Extra inspecties langs de dijken om te kijken of er beschadigingen zijn aan de dijk of situaties die een beschadiging kunnen veroorzaken.
  3. Om schade aan de dijk te voorkomen en te voorkomen dat er ongelukken ontstaan door het hoge water worden alle werkzaamheden op en langs de Maasdijk gestopt (zoals maaien en bouwwerkzaamheden).
  4. Onze sloten en beken zijn gemaaid dus kunnen het water goed afvoeren.
  5. Er is constant nauw overleg met Rijkswaterstaat (over het waterpeil en afvoer naar de Maas), waterschap Limburg en waterschap De Dommel zodat we in kunnen spelen op elkaars situaties en elkaar helpen als dat nodig blijkt.
  6. Op diverse plekken waar het al nat is, zijn stuwen omlaag gezet om meer regenwater op te kunnen vangen. Zodra het kan, gaan deze weer omhoog.

Balanceren tussen extremen

Het klimaat verandert, het weer wordt extremer. Dat betekent dat het waterschap voor steeds grotere uitdagingen komt te staan qua waterbeheer; van ongekend droog naar ongekend nat. Daarop anticiperen kan alleen als je systeem tegen een stootje kan. Vandaar dat het waterschap nu en de komende jaren investeert in bijvoorbeeld dijkversterkingsprojecten zoals de Meanderende Maas zodat de veiligheid van inwoners en bedrijven geborgd is.