Sluiting sluis bij Engelen


18 juli 2021

De sluis bij Engelen in de Henriëttewaard in ’s-Hertogenbosch is vanochtend gesloten in verband met het hoogwater op de Maas. De scheepvaartsluis is in beheer van gemeente ’s-Hertogenbosch en is in opdracht van waterschap Aa en Maas gesloten.

Met een kraan werden de zware schotbalken in de sponningen gehesen. Hiermee is de sluis ‘dubbelkerend’, dat wil zeggen dat hiermee wordt voorkomen dat bij eventueel falen van de sluisdeuren het Maaswater de Dieze in stroomt. De scheepvaart is door de maatregel tijdelijk gestremd, totdat de hoogwatergolf ’s-Hertogenbosch is gepasseerd.

Sluis Engelen