Maasgolf weg uit gebied Aa en Maas, nu aan de slag met opruimen en herstel


21 juli 2021

De Maasgolf heeft het gebied van waterschap Aa en Maas verlaten. Het waterpeil is nog steeds hoog maar daalt inmiddels overal.  Door de maatregelen die tijdig genomen zijn, heeft de enorme hoeveelheid Maaswater in het werkgebied van Aa en Maas nergens voor grote problemen gezorgd. Komende periode wordt gewerkt aan herstel- en reparatiewerkzaamheden. “We kunnen na deze heftige dagen concluderen dat de dijkversterkingen na 1995 goed hebben gewerkt. Het onderstreept ook de noodzaak voor de dijkversterkingen en Ruimte voor rivieren-projecten die nog nodig zijn”, aldus dijkgraaf Mario Jacobs van waterschap Aa en Maas.

Weliswaar is de spanning van de Maasgolf nu weggestroomd uit ons gebied, maar dat wil niet zeggen dat we nu achterover kunnen leunen, benadrukt de dijkgraaf. “We zijn komende periode nog heel druk met het opruimen van de sporen die de Maasgolf heeft achtergelaten in ons werkgebied.

Dijkbewaking

De inzet van burgerdijkwachten is niet meer nodig. De dijkwachten van Aa en Maas houden de gevoelige plekken in de dijk wel extra goed in de gaten. In Doeveren (gemeente Heusden) blijft de sloot achter de dijk voorlopig nog gevuld met zand, tot het waterpeil verder zakt. Het zand biedt tegendruk aan het kwelwater dat via de zandlaag onder de dijk in de naastgelegen sloot omhoog borrelt. Deze zandvoerende wellen (piping) zijn een gevaar voor de stevigheid van de dijk. Mochten er nog wellen ontstaan, dan gaat er meer zand in de sloot.

Ook de steunberm in Linden die werd aangelegd vanwege de aanwezigheid van dassenburchten,  blijft in ieder geval liggen tot na het weekeinde. Dan kijkt het waterschap, samen met een ecoloog, of en hoe de steunberm verwijderd wordt. In Groeningen wordt de komende dagen de nooddijk weggehaald, die daar preventief is geplaatst over een lengte van drie kilometer.

Situatie Den Bosch

Ook de circa zestig openingen in de Maasdijk die zijn dichtgezet,  mogen weer open. Dat geldt ook voor Sluis 1, Macharen, Empel en Engelen. Bij Den Bosch zakt de Maas al naar een lager niveau van dan de Dieze. Frans Jorna, hoofd Waterveiligheid bij waterschap Aa en Maas: “Dit betekent dat we spuisluis Crevecoeur weer aan het werk kunnen zetten om het water uit de Dieze af te voeren naar de Maas. Dat gebeurt wel gedoseerd om schade aan de kades en stadsmuren te voorkomen. We verwachten dat de Dieze binnen een week weer op normaal peil is”

Verraderlijke stroming

Waterschap Aa en Maas adviseert om nog even niet te recreëren op de Aa, het Drongelens kanaal en de Dieze. Onder andere door het openen van de spuisluis Crevecoeur kan er een verraderlijke stroming ontstaan.

Opruimen

De Maasgolf heeft drijfvuil achtergelaten op de dijk. Op dit moment wordt gekeken hoeveel dat is en maakt het waterschap afspraken met partijen om dit te verwijderen. Het waterschap adviseert inwoners voor hun eigen veiligheid om niet zelf rommel te gaan ruimen op het dijktalud: de helling van de dijk. De dijk is vaak erg stijl en nog herstellend van het hoge water. Het opruimen doet het waterschap samen met de aannemer op de plekken waar het kan.

Regenwater snel afgevoerd maar nu weer aan het conserveren

De sloten waren in het hele werkgebied tijdig gemaaid en het gras opgeruimd, daardoor kon overtollig regenwater en kwelwater snel afgevoerd worden. Dit heeft veel overlast voor de agrarische sector voorkomen.  Ondanks dat het grondwaterstaat nu overal nog heel hoog staat, gaat de aandacht nu weer uit naar het vasthouden van regenwater om voorbereid te zijn op een droge periode. “Want dat is waar we als waterschap nu steeds mee bezig zijn: het balanceren tussen extreme weersomstandigheden”, concludeert dijkgraaf Mario Jacobs.