Kade Groeningen aangevuld met klei en doek


17 juli 2021

Waterschap Aa en Maas gaat zaterdagmiddag de zuidkant van de kade bij Groeningen verlengen zodat deze aansluit op de hoge gronden. Zo wordt als het ware een opening opgevuld om te voorkomen dat het water achterom het gebied in stroomt. Dit gebeurt met klei en doek. Het water komt niet over de dijk heen.

Verder zijn bewoners achter de dijk geïnformeerd dat de weg achter de dijk mogelijk tijdelijk onbereikbaar wordt doordat er een laag water van ca. 20 centimeter op komt te staan. De oorzaak hiervan is kwelwater. Dit is water dat onder de dijk doorsijpelt door de forse waterdruk van het hoge water. Verder is hen geadviseerd om, uit voorzorg, een aantal zandzakken voor de deur te leggen, mocht dit water wat hoger komen te staan. De gemeente heeft hierover contact gehad met de bewoners van de betreffende woningen.

Wat is kwelwater?

Kwelwater is een bijzondere vorm van grondwater. Kwel is water dat bijvoorbeeld onder de dijk door sijpelt en vanuit de bodem omhoog komt. De stroming wordt veroorzaakt door een peilverschil in het buitenwater (het water van de Maas) en het polderpeil in een diepe polder.

Alle hens aan dek

Er is sinds 1926 niet zoveel water door de Maas gekomen als nu het geval is. We verwachten niet dat het water over de dijk komt maar staan op scherp en nemen alle maatregelen die nodig zijn om de veiligheid van onze inwoners zo goed mogelijk te garanderen.

Groeningen2