Waterbericht januari 2021: Profiteren van veel regen


29 januari 2021

Regen, regen en nog eens regen. De grondwaterstanden stijgen in rap tempo. Daar moeten we van profiteren. Dit is de tijd om een ‘watervoorraad’ op te bouwen voor de komende lente en zomer als het weer droog is.

Hoe staat ons watersysteem ervoor?

Januari begon droog en eindigt nat. Het regent al dagen pijpenstelen en dat blijft nog even zo. Dat is goed nieuws voor de natuur, want we hebben een periode achter de rug waarin het neerslagtekort groot was. In een groot deel van ons gebied zijn de grondwaterstanden na alle droogte weer normaal voor de tijd van het jaar. Maar er zijn ook plaatsen waar het te droog of te nat is. Dat komt omdat de hogere, zandige gebieden minder gevoelig zijn voor de gevallen neerslag dan de lager gelegen, veelal kleiige, gebieden. Gelukkig stijgt de grondwaterstand ook in de droge, hoger gelegen gebieden snel richting normale waarden.

Bolletjeskaart met grondwaterstanden

Werken aan watervoorraad en wateraanvoer

Door de variatie in grondwaterstanden blijven we in de droge gebieden inzetten op het conserveren van water om een watervoorraad op te bouwen. Hiermee gaan we de komende lente en zomer de droogte tegen. In de natte gebieden is het vooral vinger aan de pols houden of het niet te nat wordt. Hoe doen we dat?

  • Maximaal conserveren
    Stuwen staan hoog tot extreem hoog om water tegen te houden zodat het de kans krijgt in de bodem te zakken. We vullen het grondwater zo aan om een voorraad op te bouwen voor een eventueel komend droog seizoen. We doen dat op de hoge gronden en rond natuurgebieden extremer dan op de nattere lage gronden en polders. Van onze +/- 2000 stuwen staan er 1700 hoog tot extreem hoog. De overige stuwen staan op normaal streefpeil. We gebruiken ze vooral om water te verdelen.

  • Aanvoer
    Afhankelijk van de behoefte aan water in een gebied, voeren we zoveel mogelijk water als toegestaan uit de Maas het gebied in. Het aanvoerwater zetten we nu prioritair in voor gebieden waar nog altijd zeer lage grondwaterstanden zijn zoals rond Boekel en Landhorst. Dit aanvoerwater zakt voornamelijk de bodem in en komt zo ten goede aan het grondwater.

  • Nauwlettend volgen van de situatie
    We houden de situatie van het watersysteem voortdurend in de gaten. Dan doen we met verwachtingen en actuele data over de waterstanden, grondwaterstanden en afvoeren.  We grijpen in als het te nat wordt en de risico’s op wateroverlast te groot wordt.

Stuw die hoog staat

Vooruitblik februari

We verwachten nog meer regen in de eerste week van februari. Daarna lijkt het weer wat droger te worden. Maar deze voorspellingen zijn nog onzeker. Na bijna een jaar van droogte is het nu eindelijk weer eens wat natter. Maar wordt het ook te nat?

Altijd op de hoogte