Geen zorgen over hoogwater in werkgebied Aa en Maas


3 februari 2021

Het hoogwater zorgt in ons werkgebied eerder voor mooie plaatjes dan voor grote problemen. “Wel zijn we deze dagen extra waakzaam bij de dijken en houden we de waterpeilen continu goed in de gaten. Maar de hoogwatermaatregelen die wij bedacht hebben voor dit soort situaties doen hun werk volgens het boekje”, constateert Frans Jorna, hoofd Waterveiligheid bij waterschap Aa en Maas.

De waterstanden in de Maas zijn hoog door regenwater en smeltwater uit België en Frankrijk. Er stroomt nu zo’n 1800 kuub water per seconde door de Maas. Volgens Frans Jorna is dat veel maar “niet heel spannend want er kan maximaal 4500 kuub doorheen stromen”.  Naast het water dat de Maas aanvoert valt er ook relatief veel regen.  Het waterschap voert het regenwater op plekken waar het moet af naar de Maas om wateroverlast te voorkomen.

Bekijk het interview met het Brabants Dagblad

Ruimte voor rivieren

Het water staat op veel plekken hoog maar heeft nog meer dan voldoende ruimte om verder te stijgen. “We hebben de afgelopen jaren al veel geïnvesteerd in het versterken van de dijken en in het creëren van ruimte voor rivieren om buiten hun oevers te treden en daar gaan we komende jaren volop mee verder”, zegt Lambert Verheijen, dijkgraaf bij waterschap Aa en Maas. “We zijn nu dan ook beter voorbereid dan 26 jaar geleden toen we bijna te maken kregen met overstromingen.”

WS02022021-1777

Hoogwatermaatregelen

Toch is het zeker geen rustige periode voor het waterschap. Medewerkers zijn druk met het uitvoeren van de hoogwatermaatregelen die wateroverlast moeten voorkomen. Zo zijn inmiddels tientallen gemalen, sluizen en vistrappen gesloten in de dijken langs de Maas. Dat doen we om te voorkomen dat het Maaswater het binnenland intrekt.

Verscherpt toezicht dijken

Dijkbeheerders van het waterschap houden de dijken extra in de gaten. Volgens Frans Jorna kijken we bijvoorbeeld goed waar beverholen zijn omdat deze de sterkte van de dijk kunnen aantasten. En we kijken naar scheurvorming. Door corona en de lockdown kiezen mensen op mooie dagen al snel voor een ritje over de dijk om te genieten van het prachtige schouwspel. “Als auto's elkaar passeren, pakken ze vaak de berm mee. Dan krijg je spoorvorming op het talud. Om dat te voorkomen kan eventueel eenrichtingsverkeer worden ingesteld. Maar dat hebben we nu nog niet hoeven doen", aldus Jorna.

WS02022021-1603

Zandwellen

Dijkinspecteurs zijn deze dagen ook extra alert op zandwellen. Die ontstaan als rivierwater via een klein gaatje onder de dijk naar het achtergelegen land stroomt om bij een dijksloot weer omhoog te borrelen.  Je ziet dan een soort draaikolk ontstaan van zand dat door het rivierwater wordt meegevoerd. Zo’n wel kan grote schade aan de dijk veroorzaken als je er niets aan doet. Jorna: “Daarom zetten we het peil in de sloot extra hoog, zodat tegendruk wordt geboden aan het rivierwater waardoor de stroom stopt.”

Droogte

De kans dat er weer een lange periode van droogte aankomt is groot. Daarom doen we er ook nu alles aan om al het water dat de laatste tijd met bakken uit de hemel komt zoveel mogelijk vast te houden. “Dat doen we in ons hele werkgebied van 160.000 ha. Maar dat staat los van de maatregelen die we nu moeten nemen tegen het hoge water in de rivieren”, benadrukt dijkgraaf Lambert Verheijen.  “De neerslag zorgt er nu wel voor dat de grondwaterstanden een inhaalslag maken.”