Waterbericht november 2021: 50 mm en stijgend


1 december 2021

De coronamaatregelen zijn aangescherpt. En het is donker en guur buiten. Maar er is ook goed nieuws, want ons watersysteem staat er nu veel beter voor dan in de afgelopen droge jaren. En dat is goed voor de planten, dieren en mensen. Wij zien de buien graag hangen.😉 In dit waterbericht praten we jou bij over de stand van ons watersysteem en de lopende maatregelen.

Waterstand van zaken?

In november viel er verspreid over ons werkgebied tussen de 15 en 55 mm neerslag. Normaal valt er zo’n 70 à 75 mm regen. De meeste regen viel in het noorden van ons werkgebied en de minste regen viel in het zuiden.
Momenteel is er een neerslagoverschot van ongeveer 50 mm. Door de verwachtte neerslag begin december neemt dit overschot toe.

Beregenen is niet nodig

Door de regen van de afgelopen periode zit er voldoende water in de grond. Planten kunnen genoeg vocht uit de bodem halen. Bovendien is het geen groeiseizoen. Besproeien (beregenen) is niet nodig.

Watervoorraad opbouwen

We blijven inzetten op het conserveren van water om een watervoorraad op te bouwen. Hiermee gaan we periodes van droogte tegen.

  • We blijven zoveel mogelijk water vasthouden. Op en rond de hoge gronden en rond natuurgebieden staan stuwen nog altijd zeer hoog. In de beekdalen, lage gronden en de polders staan stuwen op streefpeil of wat hoger. Met verzoeken tot peilverlaging ten behoeve van de oogst gaan we soepel om. We zetten peilen tijdelijk lager zodat percelen beter begaanbaar zijn. Na de oogst zetten we de peilen weer zo hoog mogelijk om het grondwater zoveel mogelijk aan te vullen.
  • Wateraanvoer
    De wateraanvoer is met name richting de hoge zandgronden via de Noordervaart en Peelkanalen zo goed als maximaal. In andere delen van ons werkgebied is de aanvoer niet maximaal, maar ingesteld naar de waterbehoefte van het gebied.

Vooruitblik december

De eerste week van december start nat. De verwachting is dat er deze week 25 tot 40 mm neerslag valt. De grondwaterstanden én afvoer nemen dan verder toe. Dat is goed voor planten, dieren en mensen. Kom maar op met die regen!

Altijd op de hoogte