Waarde van afvalwater


27 december 2021

Waterschappen ontwikkelen samen met partners manieren om gezuiverd afvalwater (effluent) in te zetten waar nu kostbaar grondwater of drinkwater wordt gebruikt. Het doel: de hele regio voorzien van voldoende water van hoge kwaliteit.

Het totaal aan effluent is zo’n anderhalf keer zo groot als ons volledige drinkwatergebruik. Dan is het niet meer dan logisch om na te denken over de inzet van gezuiverd water van rwzi’s (rioolwaterzuiverings­installaties) voor andere toepassingen, vindt Ferdinand Kiestra, innovator bij waterschap Aa en Maas en voorzitter van de landelijke werkgroep Waterfabriek.

‘Want hoewel er momenteel nog voldoende zoet water beschikbaar is, begint de balans wel een beetje zoek te raken. Iedereen trekt aan dezelfde pijp.’

Lees het artikel in 'Het Waterschap'

Het Waterschap is een tijdschrift van en over de waterschappen en het waterbeheer in Nederland, ontwikkeld door de Unie van Waterschappen. Het Waterschap wordt uitgegeven door Publiek Denken en verschijnt 4 keer per jaar.