Coronamaatregelen Aa en Maas


21 december 2021

We volgen de richtlijnen van rijksoverheid, RIVM en GGD om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo werken onze medewerkers waar dat kan thuis. We blijven onze maatschappelijke taken uitvoeren: we zorgen voor veilig, voldoende en schoon water.

Bijeenkomsten

Fysieke bijeenkomsten gaan alleen door als dat noodzakelijk is en met in acht neming van afstands- en hygiënevoorschriften. We informeren betrokkenen persoonlijk als een afspraak wijzigt. Ook rondleidingen bij onze rioolwaterzuiveringen en gemalen, lezingen en andere evenementen gaan niet door.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en passen onze maatregelen aan wanneer nodig.