Waterbericht maart 2021


1 april 2021

De vogels fluiten en de bloemen steken hun kopjes weer op. Het is lente! Het seizoen dat de natuur weer tot leven komt en de boeren hun land klaarmaken voor hun gewassen. Juist nu is het belangrijk dat er voldoende water is in de grond en in sloten en beken. Daarom hebben we de afgelopen maanden volop ingezet op het vasthouden van water. Blijven we dat doen?

Hoe staat ons watersysteem ervoor?

In maart waren er weinig bijzondere weersomstandigheden. Alleen de hoge temperaturen aan het einde van de maand zijn opmerkelijk. De grond- en oppervlaktewaterstanden zijn gemiddeld.

Maatregelen

  • Besluit onttrekkingsverbod grondwater voor het beregenen graslanden
    In Noord-Brabant meten 112 peilbuizen constant de grondwaterstand. Als de gemeten grondwaterstand op 1 april lager is dan de vastgestelde ondergrens, kleurt het punt rood. Als meer dan de helft van het aantal meetpunten in een gebied rood kleurt, kunnen we op 1 april een verbod instellen voor het beregenen van grasland uit grondwater. Het besluit daarover lees je in het artikel grondwaterstanden in Brabant nog aan krappe kant.
  • Peilbeheer
    In de herfst en winter zetten we in op het vasthouden van water door bijna alle stuwen zeer hoog te laten staan. Peilen zijn niet of nauwelijks verlaagd geweest. Slechts op enkele natte, laaggelegen percelen hebben we stuwen tijdelijk van zeer hoog teruggebracht naar het eigenlijke streefpeil. Op de hoge delen van ons werkgebied hebben we stuwen onverminderd zeer hoog gehouden. Dat zijn de gebieden die meer last hebben van droogte en waar  (grond)waterstanden bij droogte snel zakken. We blijven nog steeds inzetten op maximaal vasthouden van water.
  • Wateraanvoer
    De wateraanvoer is met name richting de hoge zandgronden via de Noordervaart en Peelkanalen weer fors opgeschroefd. In februari was deze nog tijdelijk verlaagd omdat er voldoende water in het gebied beschikbaar was. De aanvoer wordt vooral ingezet om peilen hoog te houden en zo te zorgen voor maximale grondwateraanvulling.

202103 kaart grondwaterstanden

Vooruitblik april

Begin april verwachten we een koude periode met wisselvallig weer met af en toe regen. Met deze weersverwachtingen blijft de stand van ons watersysteem hetzelfde. Daarna zijn de verwachtingen onzeker. Als de lente net als in voorgaande jaren droog is, dalen de grondwaterstanden snel en ontstaan vochttekorten in de bodem. Wij duimen voor een lente met voldoende regen.

Blijf altijd op de hoogte