Waterschap Aa en Maas start incidenteel maaionderhoud


1 april 2021

Vanaf 1 april bestaat de mogelijkheid dat waterschap Aa en Maas incidenteel een aantal slootbodems gaat maaien. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat sloten en beken niet dichtgroeien en het water goed kan blijven stromen. Zo kunnen we water blijven aanvoeren naar plekken waar het te droog is en voorkomen we overlast bij extreme regenval.  Uiteraard houden we rekening met het broedseizoen. We maaien alleen waar hoogstnoodzakelijk en houden ons aan de protocollen volgens de Wet Natuurbescherming.

Het maaien van het grootste deel van de sloten en beken in ons beheergebied gebeurt later dit jaar in twee grote maairondes. De eerste vindt plaats tussen 1 juni en 15 juli. De tweede grote maaironde is tussen 1 september en 15 november. Met dit jaarlijks maaionderhoud voorkomen we dat sloten en beken dichtgroeien.

Uitvoering maaionderhoud

We huren aannemers in om het maaionderhoud uit te voeren. De aannemers rijden in een deel van de gebieden over gronden van particulieren. Grondeigenaren en pachters van gronden zijn volgens de Waterwet verplicht om deze onderhoudswerkzaamheden toe te staan. Ook zijn eigenaren van percelen die grenzen aan de sloten en beken verplicht om het maaisel te ontvangen.

Zorgplicht en waterdoelen

We maaien zo vaak als nodig is om het waterpeil zo goed mogelijk te kunnen reguleren. Daarbij houden we nadrukkelijk rekening met de natuur om onnodige schade aan flora en fauna te voorkomen. We maaien volgens werkprotocollen die voldoen aan onze wettelijke zorgplicht. We proberen met het onderhoud een bijdrage te leveren aan onze waterdoelen op het gebied van gezond, natuurlijk en voldoende water. In droge periode houden we het water zo lang mogelijk vast en in natte perioden voeren we af waar nodig.

Perceelwijzer

De Perceelwijzer app geeft boeren en tuinders actuele en betrouwbare informatie over hun eigen perceel. Bijvoorbeeld over onttrekkingsverboden, neerslagverwachtingen, grond- en oppervlaktewaterstanden en de maaiplanning per watergang. In de toekomst volgt aanvullende informatie over de rijrichting, maaiselkant en de aannemer. Met de Perceelwijzer is het ook mogelijk om een melding te maken bij het waterschap, bijvoorbeeld als een duiker verstopt is. De app is gratis beschikbaar in de App of Play Store. Kijk voor meer informatie op perceelwijzer.nl.

Agrarische nieuwsbrief

Elke twee maanden versturen wij een digitale nieuwsbrief met relevant nieuws en ontwikkelingen voor agrariërs in ons werkgebied.

Meld je aan voor de nieuwsbrief