Ruimtelijk afwegingskader De Peel en waterschap voor behoud landschap buitengebied


28 april 2021

De druk op ons schaarse buitengebied is groot. En die druk zal in de nabije toekomst alleen maar toenemen. De zes Peelgemeenten en waterschap Aa en Maas hebben daarom samen een Ruimtelijk afwegingskader de Peel opgesteld dat helpt om slimme keuzes te maken en inspiratie biedt.

Goede afweging maken

Naast de aanwezige landbouw, natuur en recreatiesector hebben we te maken met een toenemende behoefte aan industriegrond, de roep om meer woningen, wegen, opgaven uit de regionale energiestrategie (windmolens en zonnevelden), de stikstofdiscussie, waterberging, beschermen van natuur en biodiversiteit enzovoorts.

Met deze ontwikkelingen in het verschiet is het belangrijk een goede afweging te kunnen maken. Wat kan waar en welke opgaven kunnen we met elkaar combineren? Het leidt tot een afweging die de unieke kwaliteiten van het landschap in de Peel behoudt en versterkt.

Slimme keuzes maken en inspiratie bieden

De 6 Peelgemeenten (Deurne, Helmond, Laarbeek, Asten, Someren, Gemert-Bakel) en waterschap Aa en Maas hebben daarom samen een Ruimtelijk afwegingskader de Peel opgesteld. Naast dat het helpt in het maken van slimme keuzes en inspiratie biedt, wordt het ook gebruikt voor het wijzigen van de gemeentelijke omgevingsvisies. In het afwegingskader zijn de afzonderlijke landschappen in de Peel zoals de beekdalen, de oude zandontginningen, jonge zandontginningen met bos en heide en de Peelrandontginningen & Peelkern gewaardeerd naar gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde.

Ruimtelijk afwegingskader opvragen

Wil jij het Ruimtelijk afwegingskader De Peel digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail naar Susan Dingarten via sdingarten@aaenmaas.nl.

een afbeelding uit het Ruimtelijk afwegingskader de Peel: Hoe zou de Peelregio eruit zien als ontwikkelingen op een passende plek landen en gekoppeld worden aan andere opgaven?
Een afbeelding uit het Ruimtelijk afwegingskader de Peel: Hoe zou de Peelregio eruit zien als ontwikkelingen op een passende plek landen en gekoppeld worden aan andere opgaven?