Mario Jacobs geïnstalleerd als nieuwe dijkgraaf waterschap Aa en Maas


23 april 2021

Vandaag is Mario Jacobs geïnstalleerd als nieuwe dijkgraaf van waterschap Aa en Maas door commissaris van de Koning Ina Adema. Hij is benoemd voor een periode van zes jaar en neemt de voorzittershamer over van Lambert Verheijen die met pensioen is gegaan. De nieuwe dijkgraaf weet dat er grote watervraagstukken liggen en ziet daar zeker ook mooie kansen om samen te werken. “We staan voor grote opgaven op het gebied van klimaatverandering, waterkwaliteit en energiedoelen. Deze kunnen we alleen het hoofd bieden als iedereen de mouwen opstroopt. Het waterschap, boeren, burgers, natuurorganisaties, we moeten allemaal aan de slag. Samen bereiken we meer.”

Water is leidend

Ruimte is schaars en woningbouwplannen, toekomstbestendig waterbeheer en energiedoelen zitten elkaar nogal eens in de weg. Na jaren van extreme droogte en korte maar heftige regenval is de rol van water bij deze opgaven steeds prominenter. “Water moet nu leidend zijn”, vindt Mario Jacobs. “En laten we dat niet alleen als probleem zien maar ook als een kans om samen doelen te bereiken.  Een mooi voorbeeld vind ik het project Meanderende Maas. Daar werkt het waterschap samen met een groot aantal organisaties, omwonenden en ondernemers aan de toekomst. De dijken krijgen meer ruimte en worden versterkt en het hele gebied wordt daar mooier en economisch sterker van.”

Bestuurlijke ervaring

Mario Jacobs heeft veel bestuurlijke ervaring. Hij was sinds 2014 wethouder in Tilburg met in zijn portefeuille thema’s als openbare ruimte en klimaatadaptatie, groen, natuur en landschap, slimme en duurzame mobiliteit, grondzaken en de Omgevingswet. Daarvoor werkte hij als hoofd Economie & Cultuur bij de gemeente Helmond. Ook was hij werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken en als programmamanager Economie & Innovatie bij Platform31.

Waterschap Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas werkt 24 uur per dag met water. Dat doen we voor zo’n 745.000 inwoners en bedrijven en de natuur in het oosten van Brabant. Dagelijks onderhouden en inspecteren wij dijken, zuiveren 300 miljoen liter afvalwater en zorgen voor veilig, voldoende en schoon water.

Dijkgraaf Mario Jacobs met commissaris van de Koning Ina Adema
Dijkgraaf Mario Jacobs met commissaris van de Koning Ina Adema

Persvragen? Neem contact op:

Joletta Noomen

Functie
Adviseur Communicatie
Telefoon
06-13 43 63 63
E-mail
jnoomen@aaenmaas.nl

Veilig, voldoende en schoon water is alleen mogelijk als iedereen de mouwen opstroopt!