Grow with the Flow: nieuw platform voor telers over waterbeschikbaarheid


16 april 2021

Grow with the Flow is een nieuw platform voor telers met data over de beschikbaarheid van water op perceel niveau. Telers kunnen de data gebruiken om af te wegen hoe en wanneer ze water inzetten.

Pilot

Als pilot gaan vier boeren uit ons werkgebied het platform gebruiken. De nieuwe inzichten gebruiken we om het Grow with the Flow-platform verder te verbeteren.

Grow with the Flow

Grow with the Flow geeft de teler inzicht in de beschikbaarheid van water. Deze data kunnen telers gebruiken om af te wegen hoe en wanneer ze water inzetten. Hiermee wordt kennis opgebouwd voor de toekomst. Het platform is in het digitale tijdperk een snelle en goedkope manier om gegevens uit te wisselen en kennis te delen tussen partijen die er mee werken.

Projectpartners

Het initiatief voor het platform Grow with the Flow is genomen door Deltares samen met Wageningen University, waterschap Vallei Veluwe, waterschap Aa en Maas, Capgemini, Achmea en Lamb Weston/Meijer. Het project is gesubsidieerd door TKI Agri&Food /TKI Deltatechnologie en bijdragen vanuit de projectpartners. Samen zoeken zij naar oplossingen als het gaat om de verhoogde intensiteit van de landbouw, antwoorden op de klimaatveranderingen en het samenwerken in complexe situaties. In dit geval bundelen ze hun kennis op het watergebied, aardappelteelt en digitalisering om bij te dragen aan het toekomstbestendig maken van de akkerbouw in Nederland met de ambitie om dit op termijn ook voor andere landen toegankelijk te maken.