Waterschap Aa en Maas verwijdert instabiele bomen bij Kanaal van Deurne


30 september 2020

Een aannemer gaat in opdracht van Waterschap Aa en Maas in de omgeving van het kanaal van Deurne begin oktober bomen rooien. Dit is nodig omdat de bomen instabiel zijn geworden als gevolg van de grote natuurbrand in de Peel in april dit jaar. Daarmee vormen ze een gevaar en kan er schade ontstaan als ze omvallen.

Door de (ondergrondse) brand zijn bomen en boomwortels aangetast en instabiel geworden. Ze worden gerooid omdat ze anders een gevaar vormen of er kan schade ontstaan aan de oever van het kanaal als ze omwaaien. Het kanaal en de oever zijn eigendom van het waterschap. Waterschap Aa en Maas heeft naar aanleiding van deze brand een groot aantal bomen bij de oever van het kanaal van Deurne laten controleren door een onafhankelijke bomendeskundige. De onveilige bomen die worden gerooid zijn voornamelijk berken. De werkzaamheden starten begin oktober en zijn halverwege oktober klaar. De gemeente Deurne heeft de aangevraagde kapvergunning inmiddels verleend.

Meer informatie en alle updates over de brand op de Deurnese Peel lees je op de website van gemeente Deurne.

Noot: de afbeelding is ter illustratie en toont niet de huidige situatie.