Medicijnen over? Lever ze in bij de apotheek!


9 oktober 2020

Tijdens de Week van ons Water van 10 tot en met 25 oktober vindt ook de Landelijke Inzamelweek Medicijnresten plaats. In Oss hebben apothekers, gemeente en waterschap Aa en Maas de handen ineengeslagen in strijd tegen medicijnen in afvalwater. Ze roepen inwoners op om oude medicijnen in te leveren bij de apotheek of het Duurzaamheidsplein.

Terugbrengen medicijnen moet logisch worden

Eerder al startte zo’n samenwerking in Heesch en ook gemeente Den Bosch, werkeenheid Meijerij en zorggroep Concordant gaan nu actief aan slag met de landelijke inzamelingsweek.  Het waterschap hoopt dat veel gemeenten volgen. “Het liefst in ons hele werkgebied”, zegt Peter van Dijk, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Aa en Maas. “We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat medicijnen in het water terecht komen. Als iedereen zich realiseert wat er kan gebeuren als je medicijnen door de gootsteen spoelt of in de prullenbak gooit, dan wordt het logisch om ze terug te brengen naar de apotheek. Want een goede kwaliteit van ons water is belangrijk voor de gezondheid van mens en dier.”

Niet door toilet of gootsteen spoelen

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 80% van de Nederlanders weleens medicijnen overhoudt na gebruik en een deel van hen weet niet wat ze daarmee moeten doen. Ongeveer de helft van de mensen die weleens medicijnen overhoudt weet goed de weg naar de openbare apotheek te vinden om de ongebruikte medicijnen in te leveren. Van het deel van de mensen die de medicijnen thuis weggooit, spoelt een kwart de ongebruikte (vloeibare) medicijnen door toilet of gootsteen. Hierdoor komt het in ons milieu terecht. Medicijnresten kunnen een negatief effect hebben op organismen in water en de bereiding van schoon drinkwater moeilijker maken. Daarom is het van belang dat overgebleven geneesmiddelen altijd ingeleverd worden bij de apotheek of de milieustraat.

Minder lozen waar kan, zuiveren waar moet

“Wij hopen dat veel mensen oude medicijnen verzamelen en gaan inleveren bij de apotheek ”, zegt Peter van Dijk. “Niet alleen tijdens de inzamelingsweken maar het hele jaar door. Met de vergrijzing neemt ook het medicijngebruik toe. Dat zien wij terug in het afvalwater, dat via de rioleringen bij onze waterzuiveringen terecht komt. Naast het inleveren van medicijnen steunen wij een breed palet van bronaanpak zoals bewust voorschrijven, het terugdringen van röntgencontrastmiddelen met plaszakken en voorlichting over gezond leven. Daarnaast onderzoeken we wat technisch haalbare én betaalbare zuiveringstechnieken zijn om medicijnresten uit afvalwater te verwijderen.”