Werkzaamheden zorgen voor stevige dijk Drongelens Kanaal


13 november 2020

Om de dijk stevig en bestendig te maken tegen slijtage door water en weersomstandigheden, vinden er tot 30 december werkzaamheden plaats aan een deel van het Drongelens Kanaal. Waterschap Aa en Maas laat de bosrand langs het kanaal uitdunnen, zodat er graszoden ontstaan en er ruimte komt voor een variatie aan planten en bloemen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het weghalen van begroeiing onder bomen en het verwijderen van dood hout en enkele bomen aan de kanaalzijde van de dijk. De werkzaamheden vinden dit jaar plaats aan de zuidzijde van het kanaal tussen de Nieuwkuijkseweg in Cromvoirt en de Overlaatweg in Drunen.

Stevige en bestendige dijk

In de loop der jaren zijn de bomen te veel richting het Drongelens Kanaal gegroeid waardoor graszoden deels zijn verdwenen. Zonder graszoden is de dijk kwetsbaar voor uitspoeling in tijden van hoog water. Door het uitdunnen van de bosrand verbetert de kwaliteit van het gras. Het stevigere gras maakt de dijk bestendig tegen slijtage door water en weersomstandigheden.

Impuls voor de natuur

Door het uitdunnen van de bosrand komt er bovendien meer ruimte voor bijzondere planten en bloemrijke oevers. Daarvan profiteren verschillende vogels, vlinders, sprinkhanen en kleine zoogdieren. Het geeft een impuls aan een natuurlijke omgeving waar waterveiligheid samengaat met de biodiversiteit van flora en fauna.