Waterbericht oktober 2020


1 november 2020

Na een droge september bracht oktober behoorlijk wat verlichting aan het watersysteem. Er viel namelijk meer regen dan gemiddeld voor de maand oktober. Drooggevallen sloten zijn weer voorzien van water en de grondwaterstanden stegen. Deze buien waren dus meer dan welkom. De hogere zandgronden hebben het nog wel te verduren. In dit bericht lees je welke maatregelen we nemen.

Hoe staat ons watersysteem ervoor?

De lager gelegen gebieden rond de beekdalen zijn voor nu hersteld van de droogte. Dat zie je ook aan de groene bolletjes op de kaart. De hoger gelegen gebieden en het gebied rond Cuijk zijn echter nog steeds erg droog.

bolletjeskaart met grondwaterstanden 1 november 2020

Legenda bij bolletjeskaart grondwaterstanden

Maatregelen

We willen deze herfst en winter zoveel mogelijk water opslaan in de ondergrond. We moeten het water zo goed mogelijk verdelen. Daarom nemen we de volgende maatregelen:

  • Het onttrekkingsverbod oppervlaktewater is nog van kracht.
  • De aanvoer van water staat overal maximaal naar wat het achterliggende gebied nodig heeft. Gebieden waar het grondwater nog laag staat, krijgen meer prioriteit in de waterverdeling.
  • We houden de stuwen zeer hoog staan om water tegen te houden.
  • Op de Dieze en waterberging Hoogdonk staan de peilen nog steeds hoog om een buffer op te bouwen.
  • De afvoeren over de Dieze zijn weer normaal en daarmee voeren we het normale beheer van de sluis weer in.
  • In de Hooge Raam pompen we een laagje water in het gebied om onherstelbare schade aan kwetsbare natuur te voorkomen.
  • Eind oktober vond de laatste controle plaats om de blauwalgconcentraties te bepalen bij de belangrijkste inlaatpunten.

Vooruitblik november

We verwachten begin november weer veel neerslag. Daarmee blijven de grondwaterstanden stijgen. Maar wanneer het een periode droog blijft, dalen de grondwaterstanden ook weer meteen. Vooral op de hooggelegen zandgronden. Daarom richten we ons er de komende tijd op om het water maximaal te conserveren en de aanvoer in te zetten in de gebieden die dat het meest nodig hebben.

Altijd op de hoogte