Eerste lop-stuw van nieuw stuwenproject bij agrariër Maashorst geplaatst


23 november 2020

De eerste lop-stuw van het stuwenproject van ZLTO en waterschap Aa en Maas is donderdag 19 november 2020 bij agrarisch ondernemer Jan van den Biggelaar in de Maashorst geplaatst. LOP stuwen (LOP = Landbouw OntwikkelingsPlan) zijn stuwen die een agrariër zelf kan plaatsen in een watergang en zelf mag bedienen. Met het stuwenproject willen ZLTO en waterschap Aa en Maas gezamenlijk het droogteprobleem aanpakken.

Agrariërs aan het roer

In het stuwenproject staan agrariërs zelf aan het roer. Zij brengen, samen met ZLTO en het waterschap, in kaart waar de stuwen het beste geplaatst kunnen worden. “Grondeigenaren weten namelijk zelf het beste welke plek het meest effectief is”, zegt Peter van Dijk, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas. “Hierbij gaat het meestal om b- en c- watergangen. Door de stuwen kan water langer vast worden gehouden, zodat het water tijd heeft om in de grond te zakken. Dit is goed voor het boerenland én de natuur.”
Het is de bedoeling dat de agrariërs de stuwen zelf gaan bedienen. Hierbij worden wel duidelijke afspraken gemaakt tussen de agrariërs en het waterschap.

Drie pilot gebieden

Het stuwenproject van ZLTO en waterschap Aa en Maas start in drie pilot gebieden in Oost-Brabant. Het gaat om de Maashorst, de Noordstraat bij Wanroij en de Vlagberg bij Sint Anthonis. Bestuurders van de ZLTO-afdelingen Uden en Land van Cuijk zoeken de boeren in het gebied op, om in kaart te brengen waar er mogelijk stuwen geplaatst kunnen worden. Het plaatsen wordt volledig bekostigd door het waterschap. De meeste boeren in de Maashorst zitten op de hoge zandgronden. “Waar in grote delen van het land de grondwaterpeilen weer normaal zijn, kampen we in de Maashorst nog steeds met extreme droogte”, benadrukt Ernest de Groot, ook lid van het dagelijks bestuur van Aa en Maas, de urgentie van het stuwenproject. “Daarom willen we elke regendruppel die valt zoveel mogelijk vasthouden in het gebied. Dat kan alleen door samen te werken met de ondernemers in het gebied. We hopen dat veel boeren het voorbeeld van Jan van den Biggelaar volgen en ook een lop-stuw plaatsen.”

Deelnemen aan het stuwenproject?

Ben je een agrarisch ondernemer in één van de drie pilotgebieden? En wil je meer informatie of meedoen aan het stuwenproject? Neem dan contact op met Jacomien den Boer via jacomien.den.boer@zlto.nl of (06) 50528485.