Storing e-formulieren


13 mei 2020

Op dit moment hebben we een storing waardoor je geen gebruik kunt maken van onze online formulieren. Wanneer je inlogt bij Mijn Aa en Maas zie je ook geen lopende zaken.

Het gaat om de volgende formulieren:

  • Bezwaarschift indienen
  • Schadevergoeding aanvragen
  • Klacht indienen
  • Verzoek om informatie doen (Wob)
  • Melding stankoverlast rioolwaterzuivering ‘s-Hertogenbosch
  • Subsidie aanvragen voor klimaatbestendige maatregelen

Excuses voor het ongemak. Zodra de storing is opgelost, maken we dat bekend.