Sambeekse Uitwatering wordt wederom tijdelijk inlaatpunt voor Maaswater


20 mei 2020

Door de aanhoudende droogte zakt het water in sloten en beken snel. Om deze te blijven voorzien van stromend water plaatst waterschap Aa en Maas vandaag een pomp tussen de Maas en de Sambeekse Uitwatering om het achterliggende gebied zoals de Oeffeltse Raam van water te kunnen blijven voorzien. Vorig jaar in augustus is dit voor het eerst gebeurd en gezien het positieve effect wordt dat dit jaar weer gedaan. Rijkswaterstaat heeft hiervoor toestemming gegeven.

Met deze maatregel voorkomt Aa en Maas vissterfte en schade aan bijzondere stroming minnende soorten als de kokerjuffer en de rivierdonderpad. Bovendien wordt het grondwater zo weer een aangevuld en langer op peil gehouden.

Samen zoeken naar oplossingen voor droogte en wateroverlast

Bestuurder Peter van Dijk: ‘Vorig jaar hebben we voor het eerst bij wijze van experiment water in de Sambeekse Uitwatering en de Oeffeltse Raam gepompt. Dit is dusdanig goed uitgepakt, dat wij er een definitieve maatregel van willen maken. Samen met de gemeente Boxmeer, grondeigenaren, bedrijventerrein Saxe Gotha en Brabants Landschap werken we aan oplossingen voor problemen als droogte, wateroverlast en beheer en onderhoud in het gebied van de Oeffeltse Raam. Dit is één van de oplossingen die het gewenste resultaat heeft opgeleverd’.

Hoe verdeelt Aa en Maas het water?

Ten zuidoosten van Neerkant stroomt Maaswater via het Kanaal van Deurne het gebied van Aa en Maas in. Vandaar verdeelt het waterschap het water verder via onder andere de Astense Aa, de Oude Aa, de Peelse Loop en het Peelkanaal. Via het Peelkanaal stroomt het water vanaf Vredepaal  via de Oploosche Molenbeek richting de Oeffeltse Raam .

Vanwege de droogte is er te weinig water om het hele achterliggende gebied van water te voorzien.  Vandaar dat Aa en Maas tijdelijk van de uitwatering een inlaatpunt maakt. Het gebied ten noorden van de lijn ’s-Hertogenbosch, Nuland en Herpen is niet afhankelijk van water uit Limburg. Hier zijn verschillende inlaatpunten waar water vanuit de Maas direct het gebied in kan stromen.

Hoe houdt Aa en Maas het water vast?

Om het weinige water dat er is zo goed mogelijk vast te houden, staan op de meeste plekken de stuwen zo hoog mogelijk. Tegelijkertijd kan er waar mogelijk oppervlaktewater de grond inzakken om zo de ondergrondse voorraad aan te vullen. Daarnaast is zandwinplas Hoogdonk, ten zuiden van Deurne, ingezet als buffer om tijdelijk water op te slaan. Dat kan gebruikt worden om het achterliggende gebied bij aanhoudende droogte van water te voorzien.

Ook heeft het waterschap vandaag een verbod ingesteld voor een groot deel van zijn gebied om water uit sloten en beken te gebruiken voor het besproeien van gewassen en gronden. Dit verbod geldt ook voor het sproeien van de tuin en het beregenen van sportvelden met water uit de sloot.