Aanleg waterberging Drunen gereed


29 mei 2020

Waterschap Aa en Maas is klaar met de aanleg van een waterberging aan de rand van Drunen. In deze waterberging wordt bij hevige regenval water tijdelijk opgevangen om wateroverlast op het bedrijventerrein Groenewoud en in Drunen te voorkomen. Door de droogte momenteel heeft de nieuw aangelegde waterberging nog wel wat speciale aandacht nodig de komende maanden.

Waterberging

Werkzaamheden waterberging Drunen
Aanleg waterberging Drunen

In en rondom de gemeente Heusden is er weinig ruimte om bij een hevige regenbui tijdelijk water te bergen. Tussen het bedrijventerrein Groenewoud en de A59 is 1,2 hectare grond gevonden, geschikt voor de aanleg van een waterberging. Dagelijks bestuurslid van waterschap Aa en Maas, Peter van Dijk, over de noodzaak van deze waterberging: “Het klimaat verandert, waardoor we steeds vaker te maken krijgen met langdurige periodes van droogte en extreme piekbuien. Deze extreme weersituaties vragen om maatregelen zoals een waterberging, waarin water bij hevige regenval tijdelijk opgevangen kan worden. Een dergelijke extreme bui kan statistisch gezien ééns in de 100 jaar voor komen, maar dat kan ook morgen zijn. Daarom moeten we ons daar nu al op voorbereiden.” Daarnaast is de sloot ‘De Bosschen’ iets verbreed om water beter af te kunnen voeren. Wanneer er meer geschikte locaties worden gevonden voor de tijdelijke berging van regenwater, volgen er meer maatregelen.

Uitvoering

Bij het aanleggen van de waterberging, is er onder andere 90 cm grond van de bovenlaag verwijderd. Tijdens deze werkzaamheden zijn vier granaten uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Deze zijn, op een speciaal hiervoor ingerichte locatie, veilig tot ontploffing gebracht. Het water dat tijdelijk in de waterberging geparkeerd wordt, kan door het verwijderen van de bovenlaag beter doordringen in de grond als het weer weg moet. Hierdoor blijft het water wel in het waterbergingsgebied. Naast het verwijderen van de bovenlaag, moesten er meerdere bomen gekapt worden. Voor elke boom die we hebben gekapt, planten we een nieuwe boom langs de voormalige inrit van de snelweg.

Bij het herinrichten is er ook gelet op de ecologische inrichting van het gebied. Zo is er een poel aangelegd voor amfibieën en insecten. Dat zorgt er vervolgens ook weer voor dat vogels en zoogdieren hier hun leefgebied kunnen vinden.

Droogte

Als het nodig is, kunnen we de waterberging al direct inzetten. Door de huidige droogte is het voor de nieuwe bomen en struiken wel lastig om te groeien, daarom worden de bomen van voldoende water voorzien om te overleven. Uit kostenoverweging worden de struikjes, de heesters in dit geval, echter geen extra water gegeven. Het waterschap houdt deze struikjes wel in de gaten. Mochten ze het niet overleven, dan worden ze in het najaar vervangen.