Waterschap Aa en Maas zet stuwen op normale hoogte, alleen peilen Maashorst blijven hoog


12 maart 2020

De grondwaterstanden zijn in vrijwel het gehele werkgebied van waterschap Aa en Maas hersteld. Daarom heeft het dagelijks bestuur besloten om normale stuwstanden te gaan hanteren. De stuwen stonden sinds de herfst van 2018 continu extreem hoog. Door de regenval van de afgelopen maanden, meer dan gemiddeld in een winterperiode, zijn de grondwaterstanden hersteld van een lange periode met extreme droogte waar we in 2018 en 2019 mee geconfronteerd werden.

Stuwen op normaal niveau

De stuwen worden geleidelijk aan op normaal niveau gezet, te beginnen in de lage en natte delen van het werkgebied. Bij normaal peilbeheer hoort laag of hoog stuwen binnen een vastgestelde marge. Waar het water in de sloot hoog opgestuwd kan worden doet het waterschap dat, alleen als het echt nodig is wordt er water afgevoerd. Zo speelt het waterschap in op een mogelijk nieuwe periode met extreme droogte.

Peilen Maashorst blijven hoog

Alleen voor de Maashorst heeft het dagelijks bestuur van Aa en Maas besloten de huidige stuwstanden ongewijzigd te laten. Dat betekent dat de stuwen daar voorlopig nog op het maximale niveau blijven staan. Dit gebeurt in nauw overleg met agrariërs in het gebied en natuurverenigingen. “We houden de stuwen in de Maashorst voorlopig nog hoog om dit gebied zo goed mogelijk voor te bereiden op een eventuele droge zomer”, aldus dijkgraaf Lambert Verheijen. “We zien ook dat de grondwaterstanden in dit kwetsbare natuurgebied nog niet geheel hersteld zijn. Al begint het de goede kant op te gaan. We vragen aan de perceeleigenaren langs een waterloop in de Maashorst om nog even vol te houden de hogere peilen te accepteren.”