Geen extra maatregelen nodig vanwege hoogwater in de Maas


13 maart 2020

Het water in de Maas staat relatief hoog en er moet veel water worden afgevoerd en geborgen. Goed om te zien dat maatregelen die we voor dit soort situaties hebben bedacht in de praktijk goed werken, zoals het sluiten van een aantal sluizen zodat het Maaswater niet binnen kan stromen.

Piekafvoer bereikt

Het hoogwater in de Maas heeft donderdagnacht (12 maart) bij Sint-Pieter in Limburg een piekafvoer bereikt van iets onder de 1500 m3/s; dat betekent dat we niet gaan opschalen. De piek komt vrijdagmiddag in ons gebied (omgeving Boxmeer) en zal in de loop van het weekend en begin volgende week onze Maasdijk voorbij trekken. Na deze piek zal de Maas voorlopig sterk dalen.

Gevaar op wellen

Bij hoogwater in de rivier bestaat het gevaar op wellen, waarbij water door de zandlagen in de dijk naar het achterliggende gebied stroomt. Daar zijn de medewerkers in het veld nu extra alert op.

Fluctuerende peilen

Door stuwbeheer van Rijkswaterstaat hebben we te maken met fluctuerende peilen, waardoor bijvoorbeeld bij Gewande en Maren-Kessel uiterwaarden onder water staan. Dit zorgt voor prachtige plaatjes, zoals hier bij Gewande/ ’t Wild.

Goede afstemming

Met de buitendienstmedewerkers van waterschap De Dommel is goede afstemming voor wat betreft het behoud van afvoercapaciteit van het Drongelens Kanaal die water van de Dommel, Zandleij en Broekleij afvoert richting de Maas.

Onder controle

We kunnen concluderen dat de situatie rondom het hoge waterpeil in de Maas wat betreft ons werkgebied onder controle is.