Coronavirus: medewerkers werken zoveel mogelijk thuis, dienstverlening blijft beschikbaar.


13 maart 2020

In verband met de uitbraak van het coronavirus COVID-19 volgt waterschap Aa en Maas de adviezen van RIVM, GGD, Rijksoverheid en de Veiligheidsregio. Zo hebben we onze medewerkers gevraagd om zoveel mogelijk thuis te werken. Is er een noodzaak, dan nemen we afstands- en hygiënevoorschriften in acht (we schudden geen handen).

Bereikbaarheid

Onze dienstverlening blijft bereikbaar. Wel kan het voorkomen dat vragen en verzoeken minder snel worden afgehandeld. We hopen op je begrip hiervoor.

Bijeenkomsten

Voor externe en interne bijeenkomsten bekijken we per bijeenkomst of deze moet worden uitgesteld, afgelast of aangepast (bijvoorbeeld door online bijeen te komen). We informeren de betrokkenen en genodigden hierover persoonlijk.

Verdere verspreiding voorkomen

Met deze maatregelen steunen wij de oproep om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We hebben in beeld wat nodig is om onze continuïteit te waarborgen en handelen hiernaar. We volgen de ontwikkelingen op de voet en passen onze maatregelen aan wanneer nodig.