Corona in afvalwater


25 maart 2020

Wat betekent de verschenen RIVM publicatie over Corona in afvalwater?

Sommige patiënten met COVID-19 hebben het nieuwe coronavirus in de ontlasting. Die ontlasting komt via de toiletten in het riool terecht. Het virus wordt op dit moment in relatief lage concentraties gemeten in het afvalwater dat bij de rioolwaterzuivering binnenkomt. Het wordt niet gemeten in het gezuiverde afvalwater dat de rioolzuivering verlaat.

Aanleiding onderzoek

Het onderzoek van het RIVM toont aan dat rioolwater te gebruiken is als tool voor het meten van de viruscirculatie in een gebied. Het onderzoek is niet gedaan omdat gedacht wordt dat verspreiding van het virus via water waarschijnlijk is.

Contact met afvalwater

Direct contact met en het inslikken en/of inademen van nevel van afvalwater moet vermeden worden, dat is niet anders dan anders.  De stoffen in het afvalwater maken dat medewerkers die met rioolwater werken zich altijd houden aan hygiënevoorschriften. Hier verandert niets aan.

Afvalwater is geen drinkwater

De lage concentraties van het virus worden gemeten in het afvalwater. Het gaat hier niet over drinkwater. Afvalwater komt via rioolbuizen bij de afvalwaterzuivering, wordt daar gezuiverd (in het gezuiverde water is geen virus aangetroffen) en teruggebracht naar de natuur.

Lees hier het artikel van RIVM