Waterschap en boeren gaan tot het uiterste om maximaal water vast te houden


25 juni 2020

De afgelopen droge jaren heeft waterschap Aa en Maas ingezet op het maximaal vasthouden van water in de grotere sloten en beken die het waterschap onderhoudt. Dat dit niet genoeg is, blijkt uit de droogte waar we mee te maken hebben. Ook het boerenland is van groot belang om regenwater in de bodem te laten infiltreren. Vandaar dat ook de kleine boerenslootjes worden ingezet bij de bestrijding van droogte. Bij melkveehouder Aarts in Heusden, gemeente Asten, zijn vandaag rijplaten ingezet als stuw om het regenwater dat valt, vast te houden en daarmee het grondwater aan te vullen.

Zeg het voort

Dagelijks bestuurslid Peter van Dijk: “de droogte vraagt erom dat we er met elkaar de schouders onder zetten en dat iedereen iets bijdraagt. Dit is een manier waarop dat kan. Snel, eenvoudig en wij stellen de rijplaten kosteloos ter beschikking. Zeg het voort zodat zoveel mogelijk andere grondeigenaren zich hierbij aansluiten want dan boeken we echt resultaat”. De broers Bas en Luuk van melkveehouderij Aarts sluiten zich daarbij aan: “Het is belangrijk dat er genoeg water aanwezig is in de bodem voor ons grasland. Door water beter vast te houden, werken we aan een hoger grondwaterpeil dat hiervoor nodig is.” Geïnteresseerde boeren kunnen hierover mailen naar info@aaenmaas.nl.


Handen ineen

Boeren en waterschap doen er alles aan om zoveel mogelijk water vast te houden. Duikers en bestaande kleine stuwtjes worden dichtgezet, er wordt zuinig omgegaan met water en innovatie toegepast in vormen van drainage. Dat helpt maar de aanhoudende droogte vraagt om meer.
Waterschap Aa en Maas gaat daarom samen met grondeigenaren op een eenvoudige, snelle en voordelige manier het water vasthouden in de kleinere slootjes. Dit gebeurt door een stalen rijplaat in de sloot in de grond te drukken. Deze rijplaat houdt het water tegen als het regent. Als de rijplaat is geplaatst, heeft het waterschap of de boer er geen omkijken meer naar. En bij een situatie van wateroverlast kan de boer snel zelf ingrijpen en is de plaat er zo weer uit.