Bert Lemmens van IVN Laarbeek/ KNNV Helmond ontvangt groen-blauwe handdruk


25 juni 2020

Aarle-Rixtel - Op 24 juni ontving dhr. B. (Bert) Lemmens van IVN Laarbeek/ KNNV Helmond uit handen van Ernest de Groot, dagelijks bestuurslid van waterschap Aa en Maas, de groen-blauwe handdruk. Hij krijgt deze handdruk vanwege zijn enorme inzet op het terrein van water- en natuuronderzoek, water- en natuureducatie en advisering op het terrein van water- en natuurbeleid en -beheer.

Ernest de Groot: “Ik kom maar weinig mensen tegen in Oost-Brabant die zich zo inzetten op het vlak van onderzoek, beleid en educatie voor water en natuur als Bert Lemmens”. Van de 10 genomineerden had de regio-commissie Boven-Aa Bert bovenaan gezet. Deze De commissie deed dat met name vanwege het natuuronderzoek rondom de RWZI in Aarle-Rixtel (IVN) en de Flora en Fauna inventarisatie De Berkendonk (KNNV). Samen met Jeanette Renders (natuurcamping De Biezen) deelt hij deze mooie 1e plek.

Een bezige bij!

Bert Lemmens is al 40 jaar actief lid van het IVN, de vereniging voor natuur- en milieu-educatie. Als coördinator en lid van de Werkgroep Planten Inventarisatie inventariseert hij planten en vegetaties in de regio Laarbeek-Helmond. Als voormalig lid van de werkgroep bomen/bomenschouw en als lid van de werkgroep Biodiversiteit en Natuurbeleid probeert hij een brug te slaan tussen onderzoek, beleid en beheer. Verder geeft hij lezingen, cursussen en excursies op het terrein van bodems, planten en insecten zoals bijen. Hierbij is Bert ook cursus-coördinator. Tenslotte is hij actief wat betreft de organisatie, inrichting en het beheer van het verenigingsgebouw van het IVN Laarbeek, inclusief de benodigde cofinanciering/ crowdfunding van €20.000.

Samen met Jan Bijnen was Bert jarenlang aanspreekpunt voor ons waterschap (klankbordgroep Brede Kijk). Ook was Bert jarenlang lid van de gemeentelijk klankbordgroep Groen en de fotowerkgroep Kieknou.

Groen-blauwe handdruk

De groen-blauwe handdruk is de aanmoedigingsprijs van waterschap Aa en Maas voor projecten en initiatieven van inwoners, (agrarische/recreatie) bedrijven of samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid, hydrologie en ecologie. De regionale commissies van het waterschap reiken deze prijs uit aan initiatieven die bijdragen aan het verbinden van thema’s als klimaat, water, duurzaamheid, natuur en beleving vanuit de samenleving.