Hoogwater veroorzaakt wel


7 februari 2020

Het hoge water in de Maas heeft een wel veroorzaakt in een sloot bij de dijk ter hoogte van Doeveren (gemeente Heusden). Waterschap Aa en Maas zorgt ervoor dat deze zandkolk, die water meevoert vanuit de Maas, snel wordt aangepakt. Dit om te voorkomen dat de wel groter wordt en een risico gaat vormen voor de stabiliteit van de dijk en de veiligheid van het achterland.

Bij een wel stroomt water vanuit de rivier via zachtere zandlagen onder de dijk door om achter de dijk weer omhoog te sijpelen. Dat gebeurt vaak via de bodem van een sloot, zoals ook nu het geval is. Wellen ontstaan als het water in de rivier heel hoog staat waardoor de druk op de dijk toeneemt.

Medewerkers van het waterschap Aa en Maas houden de dijken scherp in de gaten nu het water in de Maas erg hoog staat. Vrijdag 7 februari ontdekten ze de wel, zichtbaar als een draaikolk van zand op de bodem van de sloot. De verwachting is dat dit fenomeen deze dagen ook op andere locaties kan optreden.

Opkisten

Een aannemer gaat in opdracht van het waterschap de wel opkisten: door rondom zandzakken te plaatsen en het peil in de sloot te verhogen wordt de druk vanuit de sloot opgevoerd zodat de wel gestopt wordt.

Bij langdurig hoogwater kunnen wellen een risico vormen voor de stabiliteit van de dijk. De verwachting is dat het hoogwater in de Maas nog een paar dagen aanhoudt.

Wel
Wel in de sloot
Opkisten

Archieffoto van opkisten van een wel.       Bron: waterschap Rivierenland


Lees ook over doogte